Laittomat öljypäästöt Itämerellä

Sivua päivitetty 26.9.2017

Öljyvahinkojen riskiä Itämerellä pienennetään kehittyneen alusliikenteen ohjauksen, alusten valvonnan sekä tehokkaan öljyntorjunnan keinoin. Huomattavia ympäristövahinkoja ei ole tapahtunut pitkään aikaan ja Itämeri on välttynyt suuremmilta öljyonnettomuuksilta. Öljyisiä jätevesiä voi päästä mereen myös vahingossa esimerkiksi erilaisten laitevikojen yhteydessä tai tarkoituksella. Itämeren maat seuraavat laittomia öljypäästöjä muun muassa lentovalvonnan keinoin.

YM 02 01 01

Tallenna data: Excel | Kuva

Vuonna 2016 Itämerellä havaittiin yhteensä 53 laitonta öljypäästöä ja vuonna 2015 vastaava määrä oli 83.

Lähde: HELCOM

» Analyysi

Laittomat öljypäästöt ovat selvästi vähentyneet, mutta niitä esiintyy edelleen ja ne aiheuttavat haittaa koko merialueen eliöstölle. Öljypäästöistä kärsivät erityisesti linnut ja merinisäkkäät, joiden höyhenten ja turkin lämmöneristyskyky katoaa öljyyntymisen seurauksena. Esimerkiksi Itämeren hallipopulaation on arveltu vähentyneen merkittävästi jatkuvien pienten öljypäästöjen seurauksena. Keskimääräinen päästömäärä vuosina 2012 – 2016 on ollut 85 – 359 litraa.

Tietoa muualla

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos