Melulle altistuminen

Sivua päivitetty 26.3.2014

Melu on häiritseväksi tai epämiellyttäväksi koettua ei-toivottua ääntä, joka heikentää etenkin kaupunkien ääniympäristön laatua. Jatkuvalle ympäristömelulle altistuminen voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen.

Liikenne on ylivoimaisesti suurin yksittäinen ympäristömelun lähde ja tuottaa melusta noin 99 prosenttia. 55 desibelin vuorokautinen keskiäänitaso on määritelty riskirajaksi, jonka ylittävällä melualueella asuvilla on kasvanut riski saada melualtistuksesta johtuvia terveyshaittoja.

Yhteenveto

Suomessa liikenteen melualueilla arvioidaan asuvan noin 920 000 – 1 020 000 ihmistä. Liikennemuodoista tieliikenne aiheuttaa eniten melua. Melulle altistuneiden määrän kasvamiseen ovat vaikuttaneet väestön kasvu, kaupungistuminen, asumisen tiivistyminen, teollistuminen, teknistyminen ja erityisesti liikenteen lisääntyminen. Melulle altistuneiden määrän arvellaan olevan kasvussa. Tarkkaa vuosittaista tietoa melulle altistuvien kansalaisten määristä ei ole toistaiseksi saatavilla.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos