Liikenteen energiankulutus

Sivua päivitetty 3.4.2019

Liikenteessä kuluu noin 20 prosenttia Suomessa käytetystä energiasta ja liikenteen osuus energiankulutuksesta on ollut hienoisessa kasvussa viime vuosina. Öljyllä tuotetusta energiasta liikenteen osuus on noin 40 prosenttia. Kestävän kehityksen näkökulmasta energian käyttöä tulisi vähentää. Liikenteessä tavoitteena on energiankulutuksen kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun vuoteen 2020 mennessä. Kansallisen liikenteen ympäristöstrategian mukaan kotimaan liikenteen energian loppukulutuksen tulisi vähentyä 4 % nykytasosta vuoteen 2020 mennessä.

Uusiutuvien energialähteiden käyttöä koskevassa ns. RES-direktiivissä asetetaan kaikille EU-jäsenmaille yhteinen, sitova tavoite, jonka mukaan uusiutuvan energian osuus liikenteen koko energiankulutuksesta EU:n alueella tulee nostaa 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Suomessa liikenteen uusiutuvaa energiaa koskeva tavoite on 20 prosenttia vuonna 2020. Uusiutuvien polttoaineiden käyttöä on Suomessa pyritty edistämään myös verotuksen kautta. EU:n energiapalveludirektiivi, joka vuonna 2013 korvattiin uudella energiatehokkuusdirektiivillä, määrittelee Suomen energiatehokkuustavoitteet. Energiatehokkuuden tulisi Suomessa parantua yhdeksän prosenttia vuoteen 2016 mennessä. Tavoite koskee myös liikennesektoria. Vuoteen 2020 mennessä energiatehokkuuden tulisi parantua yhteensä 20 prosenttia. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ILPO  –ohjelman tavoitteena on yhdeksän prosentin energiasäästö tavaraliikenteen ja joukkoliikenteen energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden yrittäjien toiminnassa sekä yleisen energiatehokkuuden parantaminen koko liikennesektorilla. Näillä näkymin energiatehokkuussopimuksiin liittyvä tavoite ei toteudu. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO hyväksyi heinäkuussa 2011 kaikkia uusia laivoja koskevat sitovat energiatehokkuusmääräykset, joilla lisätään uusien laivojen energiatehokkuutta.

Liikenteen energiankulutus

Tallenna data: Excel | Kuva

Liikenteen energiankulutus oli 174 PJ eli 48 TWh vuonna 2017.

Lähde: VTT, LIPASTO

Liikenteen energiankulutuksen vuosimuutos

Tallenna data: Excel | Kuva

Viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana energiankulutus on laskenut keskimäärin 0,3 % vuosittain.

Lähde: VTT, LIPASTO

» Analyysi

Liikenteen biopolttoaineet, kuten myös sähkökäyttöinen liikenne katsotaan liikennesektorilla nollapäästöisiksi. Toisin sanoen niiden tuotannosta aiheutuvat päästöt lasketaan kasvihuonekaasupäästöiksi niitä tuottaville sektoreille. Tästä syystä johtuu, että liikenteen energiankulutus tulee jatkossa jossain määrin eriytymään liikenteen tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä. Energiankulutus saattaa kasvaa samaan aikaan kun päästöt liikennesektorilla vähenevät. Uudet, energiatehokkaammat autot vähentävät energian loppukäyttöä liikenteessä mutta toisaalta esimerkiksi liikenteen kasvu on tasaisesti kasvattanut liikenteen käyttämän energian määrää.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos