Energiankulutus

Sivua päivitetty 3.4.2019

Suomessa käytetään paljon energiaa henkeä kohti. Energian kulutukseen vaikuttaa kylmä ilmastomme ja liikenteen kohdalla pitkät etäisyydet ja hajautunut yhdyskuntarakenteemme. Myös liikkumismuodon valinnoilla on vaikutusta energian kulutukseen.

Kestävän kehityksen näkökulmasta energian käyttöä tulisi vähentää. Liikenteen energiankulutuksen osalta tavoitteena on energiankulutuksen kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun vuoteen 2020 mennessä.

Yhteenveto

Liikenteessä kuluu noin 20 prosenttia Suomessa käytetystä energiasta ja liikenteen osuus energiankulutuksesta on ollut hienoisessa kasvussa viime vuosina. Öljyllä tuotetusta energiasta liikenteen osuus on noin 40 prosenttia. Jatkossa liikenteen energiankulutus tulee jossain määrin eriytymään liikenteen tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä, koska liikenteen biopolttoaineet ja sähkökäyttöinen liikenne katsotaan liikennesektorilla nollapäästöisiksi. Uudet, energiatehokkaammat autot vähentävät energian loppukäyttöä liikenteessä mutta toisaalta esimerkiksi liikenteen kasvu on tasaisesti kasvattanut liikenteen käyttämän energian määrää.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos