Ammattimaisen tieliikenteen turvallisuus

Sivua päivitetty 2.4.2019

Ammattimaisen liikenteen turvallisuutta tarkastellaan tässä seuraamalla tieliikennekuolemia, joissa on osallisena kuorma- tai linja-auto. Lisäksi tarkastellaan raskaan liikenteen keskinopeuksien kehitystä.

Raskaan liikenteen osallisuus tieliikennekuolemissa

Tallenna data: Excel | Kuva

Kuorma- tai linja-auto on osallisena noin joka kolmannessa liikennekuolemassa.

Lähde: Tilastokeskus

Raskaan liikenteen keskinopeus

Tallenna data: Excel | Kuva

Raskaan liikenteen keskinopeus on yli 80 km/h.

Lähde: Väylä

» Analyysi

Ammattiliikenteen osuus kuolemaan johtaneista onnettomuuksista on laskenut. Valtaosa raskaan liikenteen kuolemaan johtaneista onnettomuuksista on kohtaamisonnettomuuksia.  Vuoden 2012 korkeaa lukua  selittää osittain poikkeuksellisen suuri määrä henkilöautojen tahallisia törmäyksiä. Raskas ajoneuvo on harvoin syyllinen onnettomuuksiin.  Suuret massaerot johtavat yhteenajoissa tuhoisiin seurauksiin. Raskaan liikenteen keskinopeudet pääteillä eivät ole muuttuneet merkittävästi viime vuosina. Laskennassa on mukana myös linja-autot, joiden ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus on 100 km/h mutta ne eivät yksinään riitä nostamaan raskaan liikenteen keskinopeutta yli 80 km/h.

© Liikenne- ja viestint√§ministeri√∂, Liikenne- ja viestint√§virasto, V√§yl√§virasto, Ilmatieteen laitos