Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet

Sivua päivitetty 21.3.2019

Tällä indikaattorilla seurataan tieliikenteessä kuolleiden, loukkaantuneiden ja vakavasti loukkaantuneiden ihmisten lukumäärien kehitystä. Vakavasti loukkaantuneiden tilastointi on aloitettu vuonna 2014.

Tieliikenteessä on asetettu turvallisuustavoite: jatkuva liikenneturvallisuuden parantuminen siten, että liikennekuolemien määrä puolitetaan vuoteen 2020 mennessä (vuoden 2010 tasosta). Tieliikenteessä loukkaantuneiden määrän vähenemisellä on asetettu tavoitteeksi vähentää loukkaantuneiden määrää 25 %:a vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Vakavien loukkaantuneiden osalta ei ole määritelty virallista turvallisuustavoitetta mutta tavoite tullaan asettamaan EU:ssa.

Tieliikenteen onnettomuuksissa kuolleet

Tallenna data: Excel | Kuva

Tieliikenteessä kuoli 238 henkilöä vuonna 2017. Ennakkotiedon mukaan vuoden 2018 tieliikennekuolemien määrä oli 223.

Lähde: Tilastokeskus

Tieliikenteen onnettomuuksissa loukkaantuneet

Tallenna data: Excel | Kuva

Tieliikenteessä loukkaantuneiden määrä on vähentynyt vuosituhannen alkuvuosiin verraten keskimäärin 3,5 % vuodessa.

Lähde: Tilastokeskus

Tieliikenteen kohtaamisonnettomuuksissa kuolleet

Tallenna data: Excel | Kuva

Tieliikenteen kohtaamisonnettomuuksissa kuoli 58 ihmistä vuonna 2017 ja ennakkotiedon mukaan 81 ihmistä vuonna 2018.

Lähde: Tilastokeskus

Tieliikenteen suistumisonnettomuuksissa kuolleet

Tallenna data: Excel | Kuva

Tieliikenteen suistumisonnettomuuksissa kuoli 79 ihmistä vuonna 2017 ja ennakkotiedon mukaan 75 ihmistä vuonna 2018.

Lähde: Tilastokeskus

» Analyysi

Liikennekuolemien määrän kehitys on ollut oikean suuntaista, mutta nykyisen kaltaisen kehityksen jatkuessa tieliikennekuolemien määrä pysyy tavoitetasoa korkeammalla. Nykykehityksellä vaikuttaa, että tavoite loukkaantuneiden määrän vähenemisestä tullaan saavuttamaan. Kun sovelletaan kuolleiden määrän puolittamistavoitetta onnettomuustyypeittäin, kuolemat suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksissa vähenevät liian hitaasti tavoitteesen nähden. Vuosittainen vaihtelu on kuitenkin suurta.  Kohtaamisonnettomuuksissa korostuvat raskaan liikenteen onnettomuudet sekä itsemurhatapaukset. Suistumisonnettomuuksissa puolestaan korostuvat nuoret riskikuljettajat, ajoterveyshaasteet ja päihteet.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos