Henkilöautoliikenteen turvallisuus

Sivua päivitetty 2.4.2019

Henkilöautoliikententeen onnettomuuksiksi on tässä laskettu ne onnettomuudet, joissa osallisena ei ole ollut kuorma- tai linja-autoja. Alkoholi on yksi merkittävimmistä riskitekijöistä tieliikenteessä. Riskitekijän ennakoivana indikaattorina käytetään Poliisin seurantatutkimusta, jossa vuosittain puhalluskokein kartoitetaan rattijuoppojen lukumäärää liikennevirrassa. Tällä indikaattorilla seurataan myös liikenteen nopeuksia päätieverkolla. Henkilö- ja pakettiautoista seurataan nopeusrajoitusta noudattavien prosenttiosuutta Liikenneviraston LAM-pisteissä.

Yksityisliikenteen osallisuus tieliikennekuolemissa

Tallenna data: Excel | Kuva

Yksityisliikenteen onnettomuuksissa kuoli 154 henkilöä vuonna 2017 ja alustavien tietojen mukaan 151 henkilöä vuonna 2018.

Lähde: Tilastokeskus

Rattijuopon osuus liikennevirrassa

Tallenna data: Excel | Kuva

Rattijuoppojen osuus liikennevirrassa on pitkällä aikavälillä vähentynyt.

Lähde: Poliisi, Liikenneturva

Nopeusrajoitusta noudattavien henkilö- ja pakettiautojen osuus pääteillä

Tallenna data: Excel | Kuva

Hieman yli puolet henkilö- ja pakettiautoista noudattaa kesäisin nopeusrajoitusta, ja talvisin puolestaan hieman alle puolet.

Lähde: Väylä

Turvavyön käyttöaste henkilöautojen etupenkillä

Tallenna data: Excel | Kuva

Turvavyön käyttöaste ei ole viime vuosina muuttunut merkittävästi.

Lähde: Liikenneturva

» Analyysi

Yksityisliikenteen onnettomuuksissa menehtyneiden määrä väheni viime vuonna samoin kuin kaikkien tieliikenteessä kuolleiden määrä. Alkoholitilanne tieliikenteessä on pitkällä aikavälillä parantunut, vaikka viimeiset kaksi vuotta olivatkin edellisvuosia huonompia. Tähän on vaikuttanut osaltaan se, että erityisesti väkevien alkoholien kulutus on kaikkiaan ollut viime vuosina laskussa. Alkolukkoajokorttien (valvottu ajo-oikeus) lukumäärä on myös kasvanut. Niitä oli vuoden 2014 lopussa noin tuhat kappaletta. Nopeusrajoitusten noudattaminen on hieman huonontunut viime vuosina, etenkin talviaikaan. Osasyy tähän voivat olla leudot talvet. Vain hieman yli puolet noudattaa kesäisin nopeusrajoitusta ja talvisin puolestaan hieman alle puolet. Nopeusrajoitusten ylittäminen on sitä yleisempää, mitä alhaisempi nopeusrajoitus on. Turvavyön käyttöaste ei ole viime vuosina muuttunut merkittävästi. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa turvavyön käyttöaste oli vuonna 2012 Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimissa onnettomuuksissa 64 %. Vuonna 2013 olisi turvavyötä käyttämällä eri todennäköisyyksillä pelastunut 30 henkilöä.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos