Nuoret kuljettajat tieliikenteessä

Sivua päivitetty 2.4.2019

Tässä indikaattorissa tarkastellaan 15–24-vuotiaiden kuljettajien kuolemia ja loukkaantumisia tieliikenneonnettomuuksissa.

Tieliikenteessä kuolleet 15 - 24 -vuotiaat

Tallenna data: Excel | Kuva

Nuorten tieliikennekuolemat ovat vähentyneet alle puoleen 2000-luvun alun pahimmista vuosista.

Lähde: Tilastokeskus

Tieliikenteessä loukkaantuneet 15- 24 -vuotiaat

Tallenna data: Excel | Kuva

Tieliikenteen onnettomuuksissa loukkaantui ennakkotiedon mukaan 1 623 nuorta vuonna 2018. Tarkastelujakson pahimpina vuosina loukkaantuneita oli yli 3 000.

Lähde: Tilastokeskus

» Analyysi

Ikäryhmässä  15–24 tieliikenteessä menehtyneiden lukumäärä on likimain puolittunut kymmenessä vuodessa. Tavoite liikennekuolemien puolittamisesta vuoden 2010  tasosta vuoteen 2020 mennessä vaikuttaisi olevan saavutettavissa. Tieliikenteessä loukkaantuneiden 15–24 -vuotiaiden määrä pysyi samalla tasolla vuodesta 2003 vuoteen 2011 saakka. Vuosina 2012–2016 loukkaantuneita on ollut selvästi vähemmän ja niiden määrä on jatkuvasti vähentynyt.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos