Tieliikenteen turvallisuus

Sivua päivitetty 2.4.2019

Tieliikenteen turvallisuuden indikaattoreina seurataan kuolleiden ja loukkaantuneiden määrää. Turvallisuustarkastelua tehdään erikseen ammattimaisen tieliikenteen, henkilöautoliikenteen suojaamattomien tienkäyttäjien sekä nuorten kuljettajien osalta.

Yhteenveto

Tieliikenteen turvallisuus on Suomessa kehittynyt positiiviseen suuntaan viime vuosina, mutta tahdin olisi toivottavaa olla reippaampi. EU:n tavoitteen mukaisesti liikennekuolemat tulisi puolittaa ja loukkaantumisia vähentää neljänneksellä vuodesta 2010 vuoteen 2020. Jotta tavoite saavutettaisiin, Suomessa voisi tieliikenteessä menehtyä vuonna 2020 enintään 136 henkilöä ja loukkaantua enintään 5 750. Tavoitteesta ollaan vielä kaukana, mutta suunta on oikea: vuonna 2016 liikenteessä kuolleita (220) ja loukkaantuneita (5 384) oli ennakkotiedon mukaan vähemmän kuin koskaan aikaisemmin.

© Liikenne- ja viestint√§ministeri√∂, Liikenne- ja viestint√§virasto, V√§yl√§virasto, Ilmatieteen laitos