Rautatieliikenteen onnettomuudet

Sivua päivitetty 2.4.2019

EU-tasolla seurataan merkittävien onnettomuuksien määriä sekä niiden junakilometreihin suhteutettuja määriä. Merkittävä onnettomuus on raiteilla liikkuneen kaluston onnettomuus, jossa joku on kuollut tai loukkaantunut vakavasti tai rautatiekalustolle, radalle, ratalaitteille tai ympäristölle aiheutuneet vahingot ovat olleet vähintään 150 000 €.

 

Rautatieliikenteen merkittävät onnettomuudet

Tallenna data: Excel | Kuva

Merkittävien onnettomuuksien määrän laskeva trendi on kääntynyt hieman nousuun vuonna 2016.

Lähde: Liikennefakta.fi

Rautatieliikenteen merkittävät onnettomuudet junakilometriä kohden

Tallenna data: Excel | Kuva

Junakilometreihin suhteutettu merkittävien onnettomuuksien määrä noudattelee onnettomuusmäärien kehitystä muutoin paitsi vuonna 2009, jolloin junakilometrien määrä väheni yli 6 % edellisestä vuodesta.

Lähde: Liikennefakta.fi, Väylä

» Analyysi

Merkittävien onnettomuuksien määrä on vähentynyt viime vuosina. Peräkkäisinä vuosina merkittävien onnettomuuksien määrä voi vaihdella kuitenkin voimakkaastikin satunnaisvaihtelun vuoksi. Merkittävien junaliikenteen suistumis- ja törmäysonnettomuuksien junakilometreihin suhteutetulla määrällä mitattuna Suomen rautatieturvallisuus on lähellä EU:n kärkeä. Merkittävien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden taustalla on usein ongelmia teknisissä järjestelmissä, inhimillisiä tekijöitä sekä epäselvyyksiä menettelytavoissa.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos