Rautatieliikenteessä kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet

Sivua päivitetty 2.4.2019

Rautatieonnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä kertoo osaltaan rautatieturvallisuuden tilasta. EU:n yhteiset rautatieturvallisuusindikaattorit perustuvat rautatieonnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määriin.

Rautatieliikenteessä kuolleet

Tallenna data: Excel | Kuva

Rautatieliikenteen onnettomuuksissa kuoli 9 ihmistä vuonna 2017. Valtaosa kuolleista on tasoristeysten käyttäjiä tai luvatta rautatiealueella liikkuvia henkilöitä.

Lähde: Liikennefakta.fi

Rautatieliikenteessä vakavasti loukkaantuneet

Tallenna data: Excel | Kuva

Rautatieliikenteen onnettomuuksissa loukkaantui vakavasti 11 ihmistä vuonna 2017.

Lähde: Liikennefakta.fi

» Analyysi

Rautatieonnettomuuksissa kuoli 9 henkilöä vuonna 2017. Suurin osa henkilövahingoista tapahtuu tasoristeysonnettomuuksissa ja luvattoman radan ylityksen yhteydessä allejäänneissä. Matkustajia tai rautateiden henkilökuntaa kuolee rautatieonnettomuuksissa hyvin harvoin. Allejäänteihin liittyvien kuolemantapausten ja vakavien loukkaantumisten tilastointiin sisältyy epävarmuustekijöitä. Onnettomuuksia enemmän rautateillä kuolee ihmisiä itsemurhissa.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos