Rautatieliikenteessä kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet

Sivua päivitetty 12.3.2018

Rautatieonnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä kertoo osaltaan rautatieturvallisuuden tilasta. EU:n yhteiset rautatieturvallisuusindikaattorit perustuvat rautatieonnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määriin.

Rautatieliikenteessä kuolleet

Tallenna data: Excel | Kuva

Rautatieliikenteen onnettomuuksissa kuoli 10 ihmistä vuonna 2016. Valtaosa kuolleista on tasoristeysten käyttäjiä tai luvatta rautatiealueella liikkuvia henkilöitä.

Lähde: Liikennefakta.fi

Rautatieliikenteessä vakavasti loukkaantuneet

Tallenna data: Excel | Kuva

Rautatieliikenteen onnettomuuksissa loukkaantui vakavasti 3 ihmistä vuonna 2016.

Lähde: Liikennefakta.fi

» Analyysi

Rautatieonnettomuuksissa kuoli 10 henkilöä vuonna 2016. Suurin osa henkilövahingoista tapahtuu tasoristeysonnettomuuksissa ja luvattoman radan ylityksen yhteydessä allejäänneissä. Matkustajia tai rautateiden henkilökuntaa kuolee rautatieonnettomuuksissa hyvin harvoin. Allejäänteihin liittyvien kuolemantapausten ja vakavien loukkaantumisten tilastointiin sisältyy epävarmuustekijöitä. Onnettomuuksia enemmän rautateillä kuolee ihmisiä itsemurhissa.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos