Vesiliikenteessä kuolleet

Sivua päivitetty 2.4.2019

Merionnettomuuksissa menehtyneiden määrä indikoi kauppamerenkulun turvallisuutta merihenkilöstölle, matkustajille, merelliselle ympäristölle ja omaisuudelle. Suomalaisilla aluksilla menehtyy vuosittain joitakin henkilöitä, mutta pääasiassa tapahtumat ovat sairaskohtauksia tai muita tapauksia, joissa henkilö löytyy kuolleena hytistään. Tässä seurataan kuitenkin niitä kuolemantapauksia, jotka liittyvät alusoperaatioihin ja ovat siten merenkulkua suoritettaessa tapahtuneita kuolemantapauksia.

Vesiliikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä indikoi pääasiassa veneilyturvallisuuden tilaa. Kuolleiden määrän seuraaminen liittyy uuden liikennepolitiikan mukaiseen tavoitteeseen, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai vammautua liikenteessä.

Kauppamerenkulun alusoperaatioissa kuolleet

Tallenna data: Excel | Kuva

Kaupallisen alusliikenteen kuolemantapauksia 2010-luvulla tapahtui vuosina 2013 ja 2014. Tarkastelu on rajattu alusoperaatioihin liittyviin tapauksiin kuolemien aiheuttajina. Hyttikuolemat, itsemurhat ja lastauksen aikaiset työtapaturmat eivät ole tarkastelussa mukana.

Lähde: Trafi

Vesiliikenneonnettomuuksissa kuolleet

Tallenna data: Excel | Kuva

Vuonna 2018 vesillä menehtyi ennakkotiedon mukaan 51 henkilöä. Kuolemat painottuvat sisävesille ja kesäkuukausiin.

Lähde: Liikennefakta.fi, Trafi

» Analyysi

Vuonna 2013 tapahtui yksi alusoperaatioihin liittyvä onnettomuus, jossa henkilö menehtyi. Hän putosi laiturilta veteen ollessaan irroittamassa köysiä aluksen ollessa lähdössä matkalle. Niin ikään vuonna 2014 menehtyi yksi merimies hänen pudottuaan mereen lastin suojaamiseen liittyvän pressun kiristyksen yhteydessä. Veneilykuolemien määrä on viime vuosina lähtenyt jälleen nousuun. Venekerhojen ohjauksen ja valistuksen piiriin kuulumattomat ”mökkisoutelijat” ovat haaste veneilyn turvallisuustyölle. Pelastusliivien käyttö pelastaisi monen lämpimissä sisävesissämme veden varaan joutuneen hengen.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos