Merenkulun ja veneilyn turvallisuus

Sivua päivitetty 2.4.2019

Merenkulun turvallisuuden indikaattoreina seurataan merionnettomuuksien määrää ja vesiliikenteessä kuolleiden määrää.

Yhteenveto

Merenkulun ja veneilyn turvallisuustilanne on Suomessa yleisesti hyvä, mutta joitakin huolestuttavia merkkejä on havaittavissa. Suomalaisten alusten turvallisuutta kuvaavassa merenkulun kansainvälisessä vertailussa Suomen viime vuosikymmenen kärkisijat parhaiden lippuvaltioiden joukossa ovat vaihtuneet sijaan 11, ja alusten saamat huomautusmäärät satamavaltiotarkastuksissa ovat kääntyneet nousuun vuonna 2013. Turvallisuuden kannalta huomionarvoista on, että alusten riskiprofiilit ovat keskimäärin  huonompia jäänmurtokaudella kuin avovesikautena. Alustyyppien tarkastelu osoittaa, että talvisin kalusto on iäkkäämpää. Kesällä yleistä riskiprofiilia parantavat myös satamissa vierailevat suuret, ulkomaiset risteilyalukset. Veneilyn pidemmän aikavälin turvallisuustrendi on ollut myönteinen. Kuitenkin mm. veneilijöiden kauppa aluksille viime aikoina aiheuttamat vaaratilanteet ovat nostaneet keskusteluun veneilijöiden navigointitaitojen ja vesiliikenteen väistämissääntöjen tuntemisen tärkeyden.

© Liikenne- ja viestint√§ministeri√∂, Liikenne- ja viestint√§virasto, V√§yl√§virasto, Ilmatieteen laitos