Ilmailun onnettomuudet ja vakavat vaaratilanteet

Sivua päivitetty 29.3.2019

Onnettomuuksien määrä kertoo perustasolla ilmailun turvallisuudesta. Kaupallisella ilmakuljetuksella tarkoitetaan matkustajien, rahdin tai postin kuljetusta maksua tai muuta korvausta vastaan. Yleis- ja harrasteilmailussa (sisältäen lentotyön) ei kuljeteta matkustajia eikä rahtia ja se on vähemmän säänneltyä kuin kaupallinen ilmakuljetus.

Vakavien vaaratilanteiden määrällä seurataan tapauksia, joissa onnettomuus oli hyvin todennäköinen mutta siltä kuitenkin vältyttiin. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi tulipalot ja savu lentokoneessa tai kiitotieltä päästä tai sivusta ulos rullaaminen. Keväällä 2016 Trafi ja Onnettomuustutkintakeskus arvioivat uudelleen vakavat vaaratilanteet vuosilta 2007-2015 niiden luokittelun yhdenmukaistamiseksi. Arvioinnin seurauksena vakavien vaaratilanteiden määrä laski n. 100 tapauksella.

Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden määrän väheneminen.

Ilmailun onnettomuuksien määrä

Tallenna data: Excel | Kuva

Kaupallisen ilmakuljetuksen onnettomuuksia tapahtuu harvoin. Yleis- ja harrasteilmailussa onnettomuuksia on enemmän, mutta määrä on vähentynyt.

Lähde: Liikennefakta.fi

Onnettomuuden todennäköisyys ilmailussa

Tallenna data: Excel | Kuva

Onnettomuuden todennäköisyys on selvästi suurempi harrasteilmailussa kuin yleisilmailussa.

Lähde: Liikennefakta.fi, Traficom

Vakavien vaaratilanteiden määrä ilmailussa

Tallenna data: Excel | Kuva

Kaupallisessa ilmakuljetuksessa vakavien vaaratilanteiden määrä on kasvussa. Yleis- ja harrasteilmailussa vakavien vaaratilanteiden määrä vaihtelee, mutta trendi on kasvava.

Lähde: Liikennefakta.fi

Vakavien vaaratilanteiden todennäköisyys ilmailussa

Tallenna data: Excel | Kuva

Kaupallisessa ilmakuljetuksessa vakavien vaaratilanteiden määrä lentotunteihin suhteutettuna on myös hyvin pieni. Yleis- ja etenkin harrasteilmailussa näkyy edellisten vuosien huono kehitys.

Lähde: Liikennefakta.fi, Traficom

» Analyysi

Kaupallisessa ilmakuljetuksessa onnettomuuksien määrä on pieni ja vakavien vaaratilanteiden määrä vähenee. Vakavien vaaratilanteiden määrää vuonna 2014 nosti tehtyjen savuhavaintojen määrä lentokoneissa. Kaupallisessa ilmakuljetuksessa vakavien vaaratilanteiden määrä hivenen kasvoi edellisvuodesta. Pääsyynä olivat jälleen savuhavainnot ilma-aluksissa. Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa asetettu tavoite “vähenevä trendi suhteutettuna liikenteen määrään (viiden vuoden keskiarvo)” saavutettiin vuonna 2015 Yleis- ja harrasteilmailussa onnettomuuksia tapahtuu säännönmukaisesti enemmän kuin kaupallisessa ilmakuljetuksessa.  Onnettomuuksien syitä ovat ilma-aluksen hallinnan menetykset ja tekniset viat. Vakavien vaaratilanteiden määrässä on huomattavia vuosittaisia vaihteluita, mutta pidemmällä aikavälillä määrä on kasvava. Lentotunteihin suhteutettuna yleis- ja harrasteilmailun onnettomuuden ja vaaratilanteet ovat kuitenkin vähentyneet.Näin siitä huolimatta, että rityisesti yleisilmailussa lentotuntien määrä laski huomattavasti.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos