Ilmailun turvallisuus

Sivua päivitetty 29.3.2019

Ilmailun turvallisuuden indikaattoreina seurataan ilmailun onnettomuuksien  ja vakavien vaaratilanteiden m√§√§r√§√§ sek√§ ilmailun onnettomuuksissa kuolleiden m√§√§r√§√§.

Yhteenveto

Kaupallisen ilmailun turvallisuustilanne Suomessa on ollut viime vuosina hyvä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti katsoen. Harrasteilmailussa kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on taas sattunut valitettavan paljon, ja niiden määrä on lisääntynyt merkittävästi kahden viime vuoden aikana. EU-maissa  harrasteilmailun onnettomuudet ovat pikemminkin olleet laskussa. Kaupallisen ilmailun suurimmat uhkakuvat muodostuvat tällä hetkellä lentoliikenteen kilpailun seurannaisvaikutuksista ja muutoksiin liittyvien riskien hallitsemattomuudesta. Toistaiseksi nämä uhkat eivät kuitenkaan ole realisoituneet onnettomuuksina.

© Liikenne- ja viestint√§ministeri√∂, Liikenne- ja viestint√§virasto, V√§yl√§virasto, Ilmatieteen laitos