Turvallisuus

Sivua päivitetty 2.4.2019

Kaikkia liikennemuotoja koskettaa sama turvallisuusvisio, jonka mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikennejärjestelmän turvallisuuden nykytilaa ja kehitystä tarkastellaan eri liikennemuotojen keskeisten turvallisuusindikaattoreiden avulla. Tähän valitut indikaattorit ovat osa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin vastuulla olevaa liikennejärjestelmän turvallisuuden seuranta- ja analyysitoimintaa.

Yhteenveto

Liikennejärjestelmän näkökulmasta katsottuna suomalainen liikenneturvallisuus on parantunut vuosien saatossa kaikissa liikennemuodoissa. Suomen liikennejärjestelmän yleistä turvallisuustilannetta voi kuvata hyväksi. Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomessa liikennejärjestelmän turvallisuus ei kuitenkaan ole kehittynyt yhtä nopeasti kuin muualla. Suomen sijoittuminen eri liikenneturvallisuuslistauksissa on ollut laskussa viime vuosikymmeninä. Tämä kehitys on nähtävissä esimerkiksi raskaan tieliikenteen onnettomuuksissa,  harrasteilmailussa, tasoristeysonnettomuuksissa ja Suomen sijoituksen laskussa merenkulun parhaiden lippuvaltioiden luokittelussa. Turvallisuusvisio toteutuu tällä hetkellä pääsääntöisesti kaupallisessa merenkulussa ja ilmailussa sekä rautateiden henkilöliikenteessä. Tieliikenteessä, veneilyssä, harrasteilmailussa ja tasoristeyksissä onnettomuudet eivät ole vähentyneet riittävästi tavoitteisiin nähden.

© Liikenne- ja viestint√§ministeri√∂, Liikenne- ja viestint√§virasto, V√§yl√§virasto, Ilmatieteen laitos