Tuotanto, ulkomaankauppa ja kauppatase

Sivua päivitetty 4.4.2019

Bruttokansantuotteen kasvu indikoi kansakunnan taloudellisen toimeliaisuuden kasvua. Liikenteellisesti taloudellinen kasvu merkitsee kaiken liikenteen mutta erityisesti autoistumisen ja henkilöautoliikenteen sekä tavaraliikenteen kasvua.

Suomen bruttokansantuotteen arvo markkinahintaan v. 2015 hinnoin

Tallenna data: Excel | Kuva

2000-luvun lopun lamassa talouskasvu siirtyi kolme vuotta taaksepäin.

Lähde: Tilastokeskus

Suomen bruttokansantuotteen vuosimuutos

Tallenna data: Excel | Kuva

Suomen bruttokansantuote kasvoi 2000-luvulla jopa 6 prosentin vuosivauhtia. Vuonna 2009 pudotus oli suurempi kuin 1990-luvun alun lamassa. Vuonna 2018 kansantalous kasvoi taas yli 2 %.

Lähde: Tilastokeskus

Suomen tuonti, vienti ja kauppatase

Tallenna data: Excel | Kuva

Suomen ulkomaankaupassa laman vaikutus on ollut voimakkaampi kuin taloudessa kokonaisuutena.

Lähde: Tilastokeskus

» Analyysi

Vuonna 2009 lama näkyi selvästi ulkomaankaupassa, mikä puolestaan on heijastunut kauppamerenkulun tuonti- ja vientikuljetusten selvään vähenemiseen vuodesta 2008 vuoteen 2009. Tästä edelleen on seurannut kotimaan tavaraliikenteen suoritteen väheneminen satamiin suuntautuvissa kuljetuksissa. BKT:n kasvu ja kauppataseen vahvuus vaikuttavat osaltaan siihen, kuinka hyvin yhteiskunnalla on varaa julkisiin investointeihin (kuten liikenneinfrastruktuuri) ja julkiseen kulutukseen (kuten joukkoliikenteen ostot ja tuet).

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos