Teollisuustuotanto ja kotimaankauppa

Sivua päivitetty 14.12.2017

Teollisuustuotannon ja kaupan volyymiä kuvaavat indeksit heijastavat yhteiskunnan taloudellisen aktiivisuuden kehitystä, joka heijastuu liikennejärjestelmään matkojen ja kuljetusten kysyntänä.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

Tallenna data: Excel | Kuva

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden kasvu on hallinnut teollisuuden määrän kehitystä 1990- ja 2000-luvuilla.

Lähde: Tilastokeskus

Kaupan määräindeksi

Tallenna data: Excel | Kuva

Kaupan volyymi on kasvanut 69 % vuodesta 1995 vuoteen 2016. Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus on kasvanut selvästi enemmän, kun taas polttoainekauppa on tasaisesti pienentynyt.

Lähde: Tilastokeskus

» Analyysi

Teollisuustuotanto on kasvanut tasaisesti vuoden 2008 taloudelliseen taantumaan saakka, jonka jälkeen se väheni merkittävästi. Kasvu ei ole palautunut ja kokonaisuutena ollaan vielä pudotusta edeltäneen tason alapuolella. Teollisuustuotannon volyymi on myös kehittynyt toimialoilla eri tavoin. Elektroniikkateollisuuden volyymi on noussut suurimmaksi ja vastaavasti metsäteollisuuden volyymi on heikentynyt muita toimialoja enemmän. Kaupan osalta kehitys on ollut samankaltainen ja erityisesti tukkukaupan volyymi väheni merkittävästi talouden taantuman seurauksena.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Trafi, Ilmatieteen laitos