Tuotannon rakennemuutos

Sivua päivitetty 15.11.2018

Yhteiskunnan kokonaistuotanto muodostuu alkutuotannosta, teollisuudesta, rakentamisesta sekä palveluista. Näiden keskinäinen suhde on muuttunut historian saatossa ja muutos jatkuu edelleen. Suomi on siirtymässä jälkiteolliseen yhteiskuntaan, jossa palvelujen osuus on kasvussa ja perinteisen teollisuuden osuus vastaavasti vähenemässä. Teollisuudella on kuitenkin edelleen vahva osuus Suomen elinkeinoelämässä ja sen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on noin viidennes. Teollisuustuotannon rakenne on ollut Suomessa jo kauan muutostilassa. Vuonna 2008 alkanut ja pitkään jatkunut taloudellinen taantuma voimisti sitä entisestään.

Toimialojen arvonlisäys vuoden 2010 hinnoin

Tallenna data: Excel | Kuva

Palvelutuotannolla on merkittävä asema Suomessa ja sen osuus kokonaistuotannosta on kasvanut tasaisesti.

Lähde: Tilastokeskus

Teollisuuden arvonlisäys vuoden 2010 hinnoin

Tallenna data: Excel | Kuva

Taantuma on heijastunut lähes kaikkiin teollisuuden toimialoihin. Kemianteollisuus on kuitenkin kasvanut varsin tasaisesti.

Lähde: Tilastokeskus

» Analyysi

Kansantalouden tuotantoa kasvattaneet korkean jalostusasteen teollisuustoimialat ovat vähentyneet eikä tilalle ole maailmantalouden hitaan kasvun vuoksi toistaiseksi syntynyt uutta teollisuutta. Samasta syystä Suomen perinteiset vahvat toimialat sekä orastavat alkutuotannon alat, kuten esimerkiksi kaivosteollisuus, eivät ole kasvattaneet tuotantovolyymejään tai päässeet vahvasti käyntiin.

Palvelutuotannolla on merkittävä asema Suomessa ja sen osuus kokonaistuotannosta on kasvanut tasaisesti. Nykyisin kokonaistuotannosta noin 70 % syntyy palvelutuotannossa. Palvelut muodostuvat julkisista palveluista sekä yksityisistä palveluista, jonka osuus kokonaistuotannosta on peräti 50 %.  Yksityiset palvelut muodostuvat suurilta osin kiinteistöalan, kaupan, liikenteen sekä informaation ja viestinnän palveluista.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos