Kotitalouksien tulot ja kulutus

Sivua päivitetty 10.4.2018

Kotitalouksien kulutuksella on merkittävä vaikutus koko kansantalouteen. Sen merkitys talouskehitykselle on kuitenkin Suomessa pienempi kuin Euroopassa ja varsinkin Yhdysvalloissa, jossa sillä on merkittävä rooli. Suomen yksityisen kulutuksen BKT-osuus on noin 50 prosenttia, joka on yksi teollisuusmaiden pienimmistä.

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot

Tallenna data: Excel | Kuva

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat vuoteen 2012 saakka kasvaneet joka vuosi.

Lähde: Tilastokeskus

Asumisen, energian ja liikenteen osuus kotitalouksien kulutuksesta

Tallenna data: Excel | Kuva

Asumisen osuus kotitalouksien menoista on kasvanut ja liikenteen vastaavasti hieman pienentynyt.

Lähde: Tilastokeskus

» Analyysi

Yksityisen kulutuksen kasvu on ollut pitkällä aikavälillä lähes yhtä suurta kuin BKT:n kasvu. Suomessa kulutuksen kasvu oli viime vuosisadalla keskimäärin noin kolme prosenttia vuodessa, joten kulutus on moninkertaistunut. Kehitys on mahdollistanut elintason huomattavan parantamisen. Asumisen ja liikkumisen yhteinen osuus kotitalouksien kulutuksesta on ollut 2000-luvulla noin 38 prosenttia. Liikennemenojen osuus suhteessa asumismenoihin on vähentynyt. Kotitalouksien tulojen ja varallisuuden kasvu pienentää liikkumisen hinnan merkitystä liikkumismahdollisuuksille ja lisää autonomistusta.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos