Talous, teollisuus ja kauppa

Sivua päivitetty 4.4.2019

Kotitalouksien tulotaso vaikuttaa liikkumisen hinnan merkitykseen ja autonomistukseen.  Bruttokansantuotteen, teollisuuden ja kaupan kehityskulut kertovat taloudellisen toimeliaisuuden kehityksestä, mikä puolestaan vaikuttaa liikenteen kysyntään. Talouden tila kertoo myös julkishallinnon mahdollisuuksiin rahoittaa liikennejärjestelmän palvelutasoa.

Yhteenveto

Kotitalouksien tulot ja kulutus ovat kasvaneet talouden kehitystä seuraten. Asumisen ja liikkumisen yhteinen osuus kotitalouksien kulutuksesta on ollut 2000-luvulla noin 38 prosenttia. Liikennemenojen osuus suhteessa asumismenoihin on vähentynyt. Vuonna 2009 lama näkyi selvästi ulkomaankaupassa, mikä puolestaan on heijastunut kauppamerenkulun tuonti- ja vientikuljetusten selvään vähenemiseen vuodesta 2008 vuoteen 2009. Tästä edelleen on seurannut kotimaan tavaraliikenteen suoritteen vähenemistä. Laman jälkeen Suomen kansantalous ei ole lähtenyt kasvuun. Etenkin teollisuustuotannon lasku jatkuu edelleen.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos