Liikenteen kysyntä

Sivua päivitetty 13.12.2017

Liikenteen määrä on perinteisesti seuraillut talouden kehitystä. On tavoiteltavaa,  että talous kasvaisi liikenteen suoritteita nopeammin. Tässä seurataan Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen kehitystä suhteessa talouskasvuun.

Yhteenveto

Suomessa talouskasvu on 1990-luvun lamavuosien jälkeen ollut henkilöliikenteen kasvua suurempaa. Talouskehitys on ollut selvästi myös tavaraliikenteen suoritteen kasvua voimakkaampaa. Yksi selitys kehitykselle on se, että 1990- ja 2000-luvuilla Suomen talous kasvoi toimialoilla, joiden kuljetusintensiteetti on alempi kuin teollisuudessa keskimäärin.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos