Rautateiden turvallisuustodistukset ja turvallisuusluvat

Sivua päivitetty 4.5.2016

Rautatieliikenteen harjoittajat tarvitsevat turvallisuustodistuksen ja rataverkon haltijat turvallisuusluvan. Nämä luvat myöntää Trafi liikenteen turvallisuusviranomaisena. Rautatieliikenteen harjoittajia ovat rautatieyritykset, radanpidon yritykset ja museoliikenteen harjoittajat. Turvallisuustodistus jakautuu koko EU:ssa voimassa olevaan A-osaan (turvallisuusjohtamisjärjestelmän hyväksyntä) ja kansalliseen B-osaan. Liikennöinnin harjoittaminen edellyttää rautatieyritykseltä lisäksi toimilupaa, jonka myöntää liikenne- ja viestintäministeriö rautatieliikenteen toimivaltaisena viranomaisena.

Rutatieliikenteen harjoittajien turvallisuustodistukset

Tallenna data: Excel | Kuva

Vuoden 2015 loppuun mennessä Suomessa on myönnetty yhteensä 32 rautatieliikenteen harjoittajan turvallisuustodistusta.

Lähde: Trafi

Rataverkon haltijoiden turvallisuustodistukset

Tallenna data: Excel | Kuva

Rataverkon haltijoita ovat valtion lisäksi yksityisraiteiden haltijat. Rataverkon haltijoiden turvallisuustodistuksia oli 85 vuoden 2015 lopussa.

Lähde: Trafi

» Analyysi

Rautatieyrityksiä ovat VR-Yhtymä Oy, Fenniarail Oy ja Ratarahti Oy. Myönnettyjen turvallisuustodistusten määrä on kasvanut vaihtotyön harjoittajien määrän kasvaessa.  Rataverkon haltijoita ovat valtion rataverkon haltija Liikenneviraston lisäksi yksityisraiteiden haltijat. Yksityisraiteta ovat tyypillisesti esimerkiksi satamien ja tehdasalueiden raiteet. Suurin osa rataverkon haltijoista on jo saanut turvallisuusluvan.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos