Ilmailun henkilöluvat

Sivua päivitetty 27.3.2018

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi huolehtii siviili-ilmailun turvallisuudesta myöntämällä lupakirjat niin lentäjille kuin ei-lentäville ilmailun ammattilaisille. Ilmailussa sovellettavan lupakirjajärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että ilmailutoimintaa harjoittavat henkilöt ovat tietojensa ja taitojensa sekä fyysisen ja psyykkisen kelpoisuutensa puolesta kykeneviä harjoittamaan turvallisesti ilmailutoimintaa. Tässä indikaattorissa seurataan lentolupakirjojen määrän ja jakaumien kehitystä.

Suomalaisten ilmailulupakirjojen haltijat

Tallenna data: Excel | Kuva

Suomessa oli vuonna 2017 yhteensä 6 570 lentolupakirjan haltijaa, joista lähes puolet on harrasteilmailijoita.

Lähde: Trafi

Harrasteilmailijat ilma-aluksen tyypin mukaan

Tallenna data: Excel | Kuva

Harrasteilmailussa utrakevytlentäjien määrä kasvoi vuoteen 2014 asti, mutta on vähentynyt viime vuosina.

Lähde: Trafi

» Analyysi

Lentolupakirjojen kokonaismäärässä ei ole juuri tapahtunut muutoksia viimeiseen kymmeneen vuoteen, mutta vuonna 2016 lupakirjojen kokonaismäärä putosi. Lupakirjojen jakautumisessa huomattavaa on lentokoneilla ja helikoptereilla tapahtuvan yleisilmailun lupakirjojen määrän väheneminen ja samaan aikaan tapahtunut huomattava harrasteilmailun ultrakevytlentolupakirjojen määrän kasvu. Yhtenä syynä tähän on, että ultrakevytlupakirjan saamiseksi vaadittava koulutusmäärä on pienempi kuin yksityislentäjän lupakirjan ja näin ollen koulutus on myös halvempaa.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos