Tieliikenteen ajokortit

Sivua päivitetty 4.4.2019

Tieliikenteessä ajoneuvon kuljettajalla tulee olla ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus eli ajokortti. Ajo-oikeuden myöntää poliisi. Trafi huolehtii poliisin luovuttamien ajokorttien tilauksesta, valmistuttamisesta ja jakelusta sekä vastaa ajoneuvoliikennerekisterin ajokorttitietojen ylläpidosta.

Voimassa olevat ajokortit

Tallenna data: Excel | Kuva

Ajo-oikeuksien määrä kasvaa keskimäärin 0,5 %:n vuosivauhtia.

Lähde: Trafi

15 - 24-vuotiaat ajokortin haltijat

Tallenna data: Excel | Kuva

Alle 18-vuotiaiden ajokortin haltijoiden määrä on vähentynyt 2010-luvulla 34 % ja 18 - 19-vuotiaiden ajokortin haltijoiden määrä 17 %. Sen sijaan 20 - 24-vuotiaiden ajokortin haltijoiden määrä on kasvanut 0,4 %.

Lähde: Trafi

Ajokorttien määrä yli 64-vuotiailla

Tallenna data: Excel | Kuva

Yli 64-vuotiaiden ajokortin haltijoiden määrä kasvaa yli 3 % vuosivauhtia.

Lähde: Trafi

» Analyysi

Ajo-oikeuksien määrä kasvaa keskimäärin väestönkasvua nopeammin eli ajoneuvotiheys kasvaa. Alle 20-vuotiaiden keskuudessa ajokorttien määrä on vähentynyt. Yli 20-vuotiaita ajokortin haltijoita on kuitenkin aiempaa enemmän. Yli 64-vuotiaiden ajokortin haltijoiden osuus ajo-oikeuden haltijoista kasvaa voimakkaasti. Kehityksen voi olettaa jatkuvan samankaltaisena tai vielä kiihtyvän väestön ikääntymisen myötä. Uuden ajokorttidirektiivin voimaantulon myötä (19.1.2013) ajokorttiluokkiin tehtiin muutoksia. Tästä johtuen vuoden 2013 tilastot eivät ole suoraan vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos