Alukset ja veneet

Sivua päivitetty 4.4.2019

Suomen alusrekisterihin merkittyjen alusten määrä kertoo varustamoelinkeinon toimintaedellyksistä, mutta myös rahtimarkkinoiden tilasta. Alusten määrä heijastelee myös huoltovarmuutta. Vesikulkuneuvorekisteriin merkittyjen veneiden määrä kertoo veneilyharrastuksen suosiosta. Luvussa eivät ole mukana alle 5,5 m purjeveneet, alle 20 hv ja alle 5,5 metriä pitkät moottoriveneet, joiden lukumäärästä voidaan esittää vain arvailuja. Kaiken kaikkaan veneitä arvioidaan Suomessa eri lähteiden perusteella olevan noin 500 000 – 800 000 kpl.

Suomessa rekisteröity kauppalaivasto

Tallenna data: Excel | Kuva

Kauppalaivaston alusten lukumäärä on kasvanut 21 % vuosien 2000 ja 2017 välillä.

Lähde: Traficom

Varsinainen kauppalaivasto

Tallenna data: Excel | Kuva

Varsinaisen kauppalaivaston (pituus >= 15 m) alusten lukumäärä on kasvanut 9 % vuosien 2006 ja 2017 välillä.

Lähde: Traficom

Varsinaisen kauppalaivaston alusten vetoisuus

Tallenna data: Excel | Kuva

Kauppalaivaston alusten bruttovetoisuus on 2000-luvulla pienentynyt 3 % ja nettovetoisuus pienentynyt 9 %.

Lähde: Traficom

» Analyysi

Varustamo toimii useilla markkinoilla. Merenkulun ohella alusten ostaminen ja myyminen voi olla kannattavaa liiketoimintaa riippuen telakoiden työtilanteesta ja globaalista rahtimarkkinasta. Tietty liikehdintä selittyy markkinoilla. Laivaston iän voidaan myös ajatella kertovan jotain sen teknisestä turvallisuudesta. Vesikulkuneuvorekisteriä on kaavailtu siirrettäväksi Trafin ylläpidettäväksi. Nykyisellään palvelusta vastaavasta maistraatista ei ole saatavilla aikasarjaa rekisteröityjen veneiden määrästä, sellainen saadaan jos ja kun palvelu siirtyy Trafille.

Tietoa muualla

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos