Tieliikenteen ajoneuvot

Sivua päivitetty 4.4.2019

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa ajoneuvojen rekisteröinnistä ja pitää yllä ajoneuvoliikennerekisteriä. Rekisterin tietojen perusteella voidaan seurata muun ajoneuvokannan koon ja keski-iän kehitystä, ensirekisteröinneissä tapahtuvia muutoksia sekä eri käyttövoimien osuukein kehitystä. Ajoneuvokannan muutoksilla on vaikutuksia muun muassa liikenteen kysyntään, verotuottoihin, turvallisuuteen ja päästöihin.

Liikenteessä olevat ajoneuvot

Tallenna data: Excel | Kuva

Vuoden 2018 lopussa ajoneuvorekisterissä oli 5,0 miljoonaa liikennekäytössä olevaa ajoneuvoa (ml. peräkärryt).

Lähde: Traficom

Liikenteessä olevien henkilöautojen keski-ikä

Tallenna data: Excel | Kuva

Liikenteessä olevien henkilöautojen keski-ikä ilman museoautoja on kasvanut jatkuvasti ja on nyt 11,7 vuotta.

Lähde: Traficom

Henkilöautojen ensirekisteröinnit haltijuuden perusteella

Tallenna data: Excel | Kuva

Vuoden 2010 jälkeen yksityisten ensirekisteröintien osuus on ollut noin 65 % ja yritysten tai yhteisöjen noin 35 %.

Lähde: Trafi

Henkilöautot käyttövoiman perusteella

Tallenna data: Excel | Kuva

Dieselkäyttöisten henkilöautojen osuus on kasvanut määrällisesti eniten. Vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien autojen suhteellinen kasvu on suurta mutta osuus koko autokannasta vielä pieni.

Lähde: Traficom

» Analyysi

Liikenteessä olevien ajoneuvojen määrä kasvaa tasaista tahtia. Valtaosa ajoneuvoista rekisteröidään yksityisille. Suomen teillä liikkuu eniten (12 % kaikista) vuosina 2005 Р2006 käyttöönotettuja henkilöautoja. Liikenteessä olevista henkilöautoista 21,5 % on otettu käyttöön vuonna 2010 tai sen jälkeen. Liikenteessä olevien henkilöautojen keski-ikä kasvaa jatkuvasti. Hybridiautojen ja vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien henkilöautojen osuus liikenteessä olevista ajoneuvoista kasvaa vähitellen. Määrällisesti niiden osuus kaikista henkilöautoista oli kuitenkin edelleen hyvin pieni.

© Liikenne- ja viestint√§ministeri√∂, Liikenne- ja viestint√§virasto, V√§yl√§virasto, Ilmatieteen laitos