Ilma-alukset

Sivua päivitetty 4.4.2019

Rekisteröityjen ilma-alusten määrän ja jakauman kehitys kertoo suomalaisen ilmailuelinkeinon laajuudesta sekä ilmailuharrastuksen kehityksestä. Trafi ylläpitää Suomen ilma-alusrekisteriä siviili-ilma-aluksista. Ilma-aluksen rekisteröiminen on edellytyksenä sille, että ilma-alusta voi käyttää ilmailuun.

Suomessa rekisteröidyt ilma-alukset

Tallenna data: Excel | Kuva

Lentokoneiden määrä on kasvanut tarkastelujaksona 14 %, helikoptereiden 32 % ja ultrakevyiden ilma-alusten 44 %.

Lähde: Traficom

» Analyysi

Muiden ilma-alustyyppien määrän kasvaessa vain hieman, on ultrakevyiden lentokoneiden määrä kasvanut viime vuosina merkittävästi. Ultrakeveyiden ilma-alusten lentäminen on halvempaa ja vaatii vähemmän koulutusta kuin tavallisten lentokoneiden mikä näkyy suosiossa. Toisaalta suosio näkyy myös onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden kasvuna.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos