Myrskyt ja erittäin huonot ajokelit

Sivua päivitetty 30.5.2018

Myrskypäiväksi katsotaan päivä, jolloin ainakin yhdellä merisäähavaintoasemalla on mitattu 10 minuutin keskituulen nopeudeksi vähintään 21 m/s kolmen tunnin välein tehtävissä Synop-havainnoissa. Myrskypäivien lukumäärä kertoo luonnonolosuhteista merellä.

Tieliikennettä varoitetaan huonosta ja erittäin huonosta ajokelistä. Erittäin huonon ajokelin varoitusvuorokausien määrä kertoo luonnonolosuhteista maaliikenteessä. Tämän tiedon tilastointi alkaa vasta vuodesta 2013.

Myrskypäivien määrä merellä

Tallenna data: Excel | Kuva

Suomen merialueilla on 2000-luvulla ollut vuosittain vähimmillään 8 myrskypäivää (2014) ja enimmillään 27 myrskypäivää (2011).

Lähde: Ilmatieteen laitos

Erittäin huonon ajokelin varoitusvuorokaudet

Tallenna data: Excel | Kuva

Vuonna 2017 oli 45 erittäin huonon ajokelin vuorokautta.

Lähde: Ilmatieteen laitos

» Analyysi

Myrskypäivien määrä merellä vaihtelee. Yhtenä vuonna myrskypäiviä voi olla yli kaksinkertaisesti toiseen vuoteen verraten. Havainnoista ei voi päätellä kehitystä mihinkään suuntaan.

Vuonna 2015 oli 28 erittäin huonon ajokelin varoitusvuorokautta. Tilanteen kehitystä voidaan arvioida tulevina vuosina seurannan jatkuessa.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos