Väestön määrä ja ikärakenne

Sivua päivitetty 13.12.2017

Väestön määrän ja ikärakenteen muutokset vaikuttavat liikenteen kysyntään ja palvelutasotarpeisiin.

Väestön määrä iän mukaan

Tallenna data: Excel | Kuva

Suomen väkiluku on kasvanut 3 - 5 % vuosikymmenessä. Ikärakenteen muutos näkyy selvästi.

Lähde: Tilastokeskus

Väestöennuste iän mukaan

Tallenna data: Excel | Kuva

Suomen väestön määrä kasvaa aiempaa tahtia seuraavat 10 - 15 vuotta, jonka jälkeen kasvuvauhti hidastuu. Ikärakenteen muutos jatkuu.

Lähde: Tilastokeskus

Väestöennuste suuralueittain

Tallenna data: Excel | Kuva

Väestön määrä kasvaa Uudenmaan ja Länsi-Suomen suuralueilla.

Lähde: Tilastokeskus

» Analyysi

Ennusteiden mukaan Suomen väkiluku ylittää 6 miljoonaa vuoden 2040 jälkeen. Väestön ikärakenne muuttuu olennaisesti, ja yli 70-vuotiaiden kansalaisten määrä kaksinkertaistuu nykyisestä. Ikääntyneiden kansalaisten määrän kasvu merkitsee muun muassa julkisen liikenteen palveluiden tarpeen kasvua. Ikääntyneiden autoilijoiden ja liikkujien turvallisuus nousee isoksi haasteeksi. Valtakunnallisesti väkiluku kasvaa eritoten Etelä- ja Länsi-Suomen kaupungeissa ja niiden ympäristöissä. Pohjois- Suomen väkiluku pysyy suunnilleen nykyisellä tasolla muutamien seutukuntien väkiluvun voimakkaan kasvun takia. Itä-Suomessa väki vähenee. Kasvavilla alueilla liikenteen kysyntä kasvaa aiheuttaen kasvun haasteita. Väkiluvultaan vähenevillä alueilla haasteena ovat vähenevä kysyntä ja liikennepalvelujen kasvavat kustannukset.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Trafi, Ilmatieteen laitos