Väestön määrä ja ikärakenne

Sivua päivitetty 21.11.2018

Väestön määrän ja ikärakenteen muutokset vaikuttavat liikenteen kysyntään ja palvelutasotarpeisiin.

Väestön määrä iän mukaan

Tallenna data: Excel | Kuva

Suomen väkiluku on kasvanut 3 - 5 % vuosikymmenessä. Ikärakenteen muutos näkyy selvästi.

Lähde: Tilastokeskus

Väestöennuste iän mukaan

Tallenna data: Excel | Kuva

Suomen väestön määrä kasvaa niukasti vuoteen 2035 asti, kunnes kääntyy laskuun. Ikärakenteen muutos jatkuu.

Lähde: Tilastokeskus

Väestöennuste suuralueittain

Tallenna data: Excel | Kuva

Väestön määrä kasvaa Uudenmaan ja Länsi-Suomen suuralueilla.

Lähde: Tilastokeskus

» Analyysi

Ennusteiden mukaan Suomen väkiluku kasvaa noin 5,6 miljoonaan vuonna 2030 ja kääntyy laskuun vuoden 2035 jälkeen. Väestön ikärakenne muuttuu olennaisesti, ja yli 70-vuotiaiden kansalaisten määrä kaksinkertaistuu nykyisestä. Ikääntyneiden kansalaisten määrän kasvu merkitsee muun muassa julkisen liikenteen palveluiden tarpeen kasvua. Ikääntyneiden autoilijoiden ja liikkujien turvallisuus nousee isoksi haasteeksi. Valtakunnallisesti väkiluku kasvaa eritoten Etelä- ja Länsi-Suomen kaupungeissa ja niiden ympäristöissä. Pohjois- Suomen väkiluku pysyy suunnilleen nykyisellä tasolla muutamien seutukuntien väkiluvun voimakkaan kasvun takia. Itä-Suomessa väki vähenee. Kasvavilla alueilla liikenteen kysyntä kasvaa aiheuttaen kasvun haasteita. Väkiluvultaan vähenevillä alueilla haasteena ovat vähenevä kysyntä ja liikennepalvelujen kasvavat kustannukset.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos