Muuttoliike, taajamien kasvu

Sivua päivitetty 4.12.2017

Muuttoliike ja väestömuutokset eri tyyppisillä alueilla kertovat osaltaan liikenteen kysynnän ja palvelutasotarpeiden muutoksista.

Kaupunkiseutujen, kaupunkimaisten kuntien ja muiden kuntien nettomuutto

Tallenna data: Excel | Kuva

2000-luvun alkupuolella suurin muuttovoitto kohdistui kehyskuntiin, mutta viime vuosina suunta on muuttunut keskuskaupunkien hyväksi.

Lähde: Tilastokeskus

Taajama-alueiden asukastiheys

Tallenna data: Excel | Kuva

Taajamien asukastiheys on 2000-luvulla ollut noin 600 asukasta neliökilometrillä.

Lähde: Tilastokeskus

Taajamien osuus väestöstä, asunnoista ja rakennuksista

Tallenna data: Excel | Kuva

Taajama-alueiden osuus väestöstä, asunnoista ja rakennuksista on jatkuvasti kasvanut. 1990-luvulta alkaen kasvu on ollut loivempaa kuin aiempina vuosikymmeninä.

Lähde: Tilastokeskus

» Analyysi

Muuttoliikkeen suuntautuminen kaupunkeihin ja taajamien kasvu merkitsevät liikenteen kysynnän kasvua näillä alueilla. Muualla päivittäisen liikkumisen kysyntä vastaavasti jatkuvasti vähenee. Valtakunnallisesti ajatelleen väestön keskittyminen parantaa edellytyksiä muun muassa kaupunkienvälisen joukkoliikenteen kysyntäpotentiaalin kasvulle. Taajamissa ja kaupunkiseuduilla väestön määrän kasvu lisää liikennettä. Paikalliselle joukkoliikenteelle on enemmän kysyntäpohjaa, mutta taajamien laajeneminen ja pitkään jatkunut kehyskuntien kasvu hankaloittaa tehokkaan ja hyvän palvelutason joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos