Väestö ja työssäkäynti

Sivua päivitetty 20.2.2019

Väestön muuttujina seurataan väestömuutoksia eri tyyppisillä alueilla sekä ikärakenteen muutoksia, jotka kertovat osaltaan liikenteen kysynnän ja palvelutasotarpeiden muutoksista. Työssäkäynnin muutoksia seurataan työmatkojen suuntautumisen sekä työmatkojen pituuden ja suoritteiden kautta.

Yhteenveto

Muuttoliikkeen suuntautuminen kaupunkeihin ja taajamien kasvu merkitsevät liikenteen kysynnän kasvua näillä alueilla. Työmatkojen pituus ja matkasuorite kasvavat, mutta työmatkoihin kuluva aika vähenee.

Ennusteiden mukaan Suomen väkiluku ylittää 6 miljoonaa vuoden 2040 jälkeen. Väestön ikärakenne muuttuu, ja yli 70-vuotiaiden kansalaisten määrä kaksinkertaistuu nykyisestä.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos