Julkisen liikenteen rahoitus

Sivua päivitetty 24.5.2016

Valtion ja kuntien julkisen liikenteen rahoituksella järjestetään yleisiä kulkuyhteyksiä toteuttaen palvelutasotavoitteita sekä toteuttaen lainsäädännön määräämiä kuljetusvelvoitteita ja matkakustannusten korvauksia.

Julkisen liikenteen tuki rahoituslähteittäin

Tallenna data: Excel | Kuva

Julkisen liikenteen kokonaisrahoitus kasvaa jatkuvasti. Valtio maksaa noin neljänneksen suorasta rahoituksesta ja noin kolmanneksen matkakorvauksista.

Lähde: Liikennevirasto

Julkisen liikenteen tuki liikennemuodoittain

Tallenna data: Excel | Kuva

Julkisen liikenteen rahoitus kohdistuu pääosin linja-autoliikenteeseen (48 %) ja taksiliikenteeseen (45 %). Muut: Raitiovaunu, metro, Suomenlinnan lautta ja lentoliikenne.

Lähde: Liikennevirasto

ulkisen liikenteen tuki matkustajaa kohden

Tallenna data: Excel | Kuva

Julkisen liikenteen rahoitus matkustajaa kohden on suurin taksiliikenteessä, jossa myös rahoituksen kasvu on suurta.

Lähde: Liikennevirasto

Julkisen liikenteen paikkojen käyttöaste

Tallenna data: Excel | Kuva

Matkustajapaikkojen käyttöasteessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Muut: Raitiovaunu, metro, Suomenlinnan lautta ja lentoliikenne.

Lähde: Liikennevirasto

» Analyysi

Julkisen liikenteen julkisen rahoituksen määrä on kasvanut 2000-luvulla kaikilla liikennemuodoilla. Kuntien rahoitus on kasvanut valtion rahoitusta enemmän. Pääosa rahoituksen lisääntymisestä johtuu julkisen liikenteen palvelujen tuottamisen kustannusten noususta. Matkakustannusten korvausten lisääntymiseen vaikuttavat  muutkin syyt, kuten lakisääteisten koulu-, sosiaali- ja terveystoimien piiriin kuuluvien kuljetusten tarpeen kasvu.

 

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Trafi, Ilmatieteen laitos