Julkisen liikenteen rahoitus

Sivua päivitetty 25.9.2017

Valtion ja kuntien julkisen liikenteen rahoituksella järjestetään yleisiä kulkuyhteyksiä toteuttaen palvelutasotavoitteita sekä toteuttaen lainsäädännön määräämiä kuljetusvelvoitteita ja matkakustannusten korvauksia.

Julkisen liikenteen tuki rahoituslähteittäin

Tallenna data: Excel | Kuva

Julkisen liikenteen kokonaisrahoitus kasvoi jatkuvasti vuoteen 2013 asti. Vuonna 2015 julkinen rahoitus väheni ensimmäistä kertaa. Valtio maksaa noin neljänneksen suorasta rahoituksesta ja noin kolmanneksen matkakorvauksista.

Lähde: Liikennevirasto

Julkisen liikenteen tuki liikennemuodoittain

Tallenna data: Excel | Kuva

Julkisen liikenteen rahoitus kohdistuu pääosin linja-autoliikenteeseen (50 %) ja taksiliikenteeseen (45 %). Muut: Raitiovaunu, metro, Suomenlinnan lautta ja lentoliikenne.

Lähde: Liikennevirasto

Julkisen liikenteen tuki matkustajaa kohden

Tallenna data: Excel | Kuva

Julkisen liikenteen rahoitus matkustajaa kohden on suurin taksiliikenteessä, jossa myös rahoituksen kasvu on suurta. Kasvu taittui vuonna 2015.

Lähde: Liikennevirasto

Julkisen liikenteen paikkojen käyttöaste

Tallenna data: Excel | Kuva

Matkustajapaikkojen käyttöasteessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Muut: Raitiovaunu, metro, Suomenlinnan lautta ja lentoliikenne.

Lähde: Liikennevirasto

» Analyysi

Julkisen liikenteen julkisen rahoituksen määrä kasvoi 2000-luvulla kaikilla liikennemuodoilla vuoteen 2013 asti. Kesällä 2014 tapahtunut kilpailun avautuminen bussiliikenteessä vähensi julkista rahoitusta muun muassa lipputukien jäädessä pois. Kuntien rahoitus on pitkään ollut noin 69 % ja valtion osuus noin 31 %. Julkisen liikenteen rahoitustarpeeseen vaikuttavat markkinatilanteiden ja kilpailun lisäksi liikennepalvelujen tuottamisen kustannukset, joista palkkakustannukset ovat suurin erä. Matkakustannusten korvauksiin vaikuttavat  muutkin syyt, kuten lakisääteisten koulu-, sosiaali- ja terveystoimien piiriin kuuluvien kuljetusten määrä.

 

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos