Tieliikenteen verot

Sivua päivitetty 10.4.2018

Tieliikenteeltä kannettavia veroja ovat autovero, ajoneuvovero ja valmistevero polttoaineista.  Autovero peritään autoverolain (1482/1994) määräämällä tavalla  ennen ajoneuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa Suomessa. Ajoneuvovero koostuu henkilö- ja pakettiautoilta vuosittain peritystä perusverosta ja dieselkäyttöisiltä henkilö-, paketti- ja kuorma-autoilta peritystä käyttövoimaverosta (laki ajoneuvoverosta 1281/2003). Aiemmin käyttövoimaveroa vastasi moottoriajoneuvovero. Polttoainevero on energiavero, joka perustuu nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin (1472/1994). Lisäksi polttoaineen hinnassa kannettava arvonlisävero maksetaan myös polttoaineveron osuudesta.

Tieliikenteen verojen tuotto

Tallenna data: Excel | Kuva

Tieliikenteen verojen tuotto oli noin 5,5 mrd. euroa vuonna 2017. Tuotosta 62 % tulee polttoaineen hinnassa perityistä veroista.

Lähde: Tilastokeskus, Valtion talousarvio

Tieliikenteen verotulojen volyymi

Tallenna data: Excel | Kuva

Lähde: Tilastokeskus, Valtion talousarvio

» Analyysi

Tieliikenteeltä perittyjen verojen tuotto on noin 13 % valtion kaikista vero- ja maksutuotoista.  Tieliikenteen verotulot ovat kasvaneet ensisijaisesti verotuksen kiristämisen seurauksena. Tieliikenteen veroja voidaan ajatella tienpidon ja tieliikenteen aiheuttamien kustannusten ja tieliikenteeseen kohdistuvien tukien rahoituskeinona. Tieliikenteen veroilla on vaikutusta myös autonomistukseen ja autojen käyttöön. Verotuottojen muutoksia aiheuttavat selvimmin verokannoissa, autokaupassa ja autoliikenteen volyymissä tapahtuneet muutokset.

© Liikenne- ja viestint√§ministeri√∂, Liikenne- ja viestint√§virasto, V√§yl√§virasto, Ilmatieteen laitos