Liikenteen haittakustannukset

Sivua päivitetty 19.5.2015

Liikenteen tunnetuista ja arvotetuista yhteiskunnallisista haittakustannuksia merkittävimpiä ovat tie- ja vesiliikenteen päästöjen sekä tieliikenteen kuolemien ja loukkaantumisten kustannukset. Kustannus riippuu haitan määrästä ja sen yhteiskuntataloudellisesta vaikutuksesta esimerkiksi terveyteen. Liikenteen päästöjen ja tieliikennekuolemien vähentämistavoitteiden mukainen kehitys merkitsee myös näiden haittojen kustannusten vähenemistä.

Liikenteen ulkoiset kustannukset

Tallenna data: Excel | Kuva

Liikenteen päästöjen ja onnettomuuksien kustannukset pienentyvät jatkuvasti, keskimäärin 3 % vuosittain.

Lähde: Tilastokeskus, LIPASTO (VTT), Liikennevirasto

Liikenteen päästökustannukset liikennemuodoittain

Tallenna data: Excel | Kuva

Tieliikenteen päästökustannukset ovat lähes puolittuneet 1990-luvun alusta tähän päivään, kun rautatie- ja vesiliikenteen päästökustannuset ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolle. Tieliikenteen osuus päästökustannuksista on samalla pienentynyt.

Lähde: Tilastokeskus, LIPASTO (VTT), Liikennevirasto

» Analyysi

Liikenteen yhteiskunnalliset haittakustannukset olivat vuonna 2012 yhteensä noin 3 miljardia euroa, mikä on noin 1,6 % bruttokansantuotteen arvosta. Kustannukset aiheutuvat pääosin (noin 95 prosenttisesti) tieliikenteen onnettomuuksista ja päästöistä. Tieliikenteen onnettomuuksien ja pakokaasupäästöjen haittakustannukset  ovat kuitenkin jatkuvasti alentuneet onnettomuuksien määrän vähentyessä sekä moottoreiden ja polttoaineiden kehityksen seurauksena. Rautatie- ja vesiliikenteessä päästökustannukset ovat liikenteen lisääntyessä hieman kasvaneet, jolloin tieliikenteen osuus päästökustannuksista on vastaavasti pienentynyt.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos