Logistiikkakustannukset ja kotitalouksien liikennemenot

Sivua päivitetty 8.1.2018

Logistiikan kustannukset ovat osa yritysten liiketoimintakustannuksia. Liikennepolitiikassa pidetään tavoiteltavana sitä, että julkinen päätöksenteko kykenee liikennejärjestelmää kehittämällä alentamaan erityisesti kuljetuskustannuksia. Kustannuksiin vaikuttavat kuitenkin ratkaisevasti useat liikennehallinnon ulkoiset tekijät, kuten polttoaineiden hinnat ja markkinatilanteet. Logistiikkakustannusten painoarvo vaihtelee toimialoittain sekä toimialan sisälläkin mm. yrityksen toiminnallisen rakenteen mukaan.

Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta

Tallenna data: Excel | Kuva

Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset olivat 14,0 % liikevaihdosta vuonna 2016. Kokonaiskustannus oli noin 37 mrd. euroa.

Lähde: Logistiikkaselvitys 2016

Kotitalouksien kulutusmenot liikenteeseen

Tallenna data: Excel | Kuva

Vuonna 2012 kotitaloudet käyttivät ajoneuvojen hankintaan keskimäärin 2 450 euroa, ajoneuvojen käyttöön 2 730 ja kuljetuspalveluihin 930 euroa. Kokonaismeno oli noin 15,6 mrd.euroa.

Lähde: Tilastokeskus

» Analyysi

Suomen elinkeinoelämän logistiikkakustannukset ovat logistiikkaselvityksen mukaan 13,4 % liikevaihdosta. Viime vuosina logistiikkakustannusten osuus on kasvanut teollisuuden rakennemuutoksen seurauksena. Kasvua on tapahtunut varastointiin sitoutuneen pääoman kustannuksissa, kun taas esimerkiksi kuljetuskustannukset ovat hieman laskeneet. Logistiikkakustannusten muutokset selittyvät yleensä markkinoiden ja yritysten oman toiminnan muutoksilla ja esimerkiksi polttoaineen hinnan muutoksilla.

Kotitalouksien kulutusmenot liikenteeseen ovat kasvaneet jatkuvasti. Suurin osa kulutuksesta kohdistuu ajoneuvojen hankintaan ja käyttöön.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Trafi, Ilmatieteen laitos