Logistiikkakustannukset ja kotitalouksien liikennemenot

Sivua päivitetty 26.2.2019

Logistiikan kustannukset ovat osa yritysten liiketoimintakustannuksia. Liikennepolitiikassa pidetään tavoiteltavana sitä, että julkinen päätöksenteko kykenee liikennejärjestelmää kehittämällä alentamaan erityisesti kuljetuskustannuksia. Kustannuksiin vaikuttavat kuitenkin ratkaisevasti useat liikennehallinnon ulkoiset tekijät, kuten polttoaineiden hinnat ja markkinatilanteet. Logistiikkakustannusten painoarvo vaihtelee toimialoittain sekä toimialan sisälläkin mm. yrityksen toiminnallisen rakenteen mukaan.

Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta

Tallenna data: Excel | Kuva

Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset olivat 14,1 % liikevaihdosta vuonna 2017. Kokonaiskustannus oli noin 40 mrd. euroa.

Lähde:

Kotitalouksien kulutusmenot liikenteessä

Tallenna data: Excel | Kuva

Vuonna 2016 kotitaloudet käyttivät ajoneuvojen hankintaan keskimäärin 2 220 euroa, ajoneuvojen käyttöön 2 560 ja kuljetuspalveluihin 1 070 euroa. Vuosien 2012 ja 2016 välillä kulutus ajoneuvojen hankintaan väheni 11 % ja kulutus palveluihin kasvoi 12 %.

Lähde: Tilastokeskus

» Analyysi

Suomen elinkeinoelämän logistiikkakustannukset ovat logistiikkaselvityksen mukaan 14,1 % liikevaihdosta. Viime vuosina logistiikkakustannusten osuus on kasvanut teollisuuden rakennemuutoksen seurauksena. Kasvua on tapahtunut varastointiin sitoutuneen pääoman kustannuksissa, kun taas esimerkiksi kuljetuskustannukset ovat hieman laskeneet. Logistiikkakustannusten muutokset selittyvät yleensä markkinoiden ja yritysten oman toiminnan muutoksilla ja esimerkiksi polttoaineen hinnan muutoksilla. Kotitalouksien kulutusmenot liikenteeseen ovat kasvaneet pitkään, mutta vuonna 2016 kasvu pysähtyi. Vuoden 2016 tuloksissa havaitaan myös selvä muutos siinä, että ajoneuvojen hankintaan on kulutettu aiempaa vähemmän ja kuljetuspalveluiden hankintaan aiempaa enemmän.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos