Merimiesten työllisyys

Sivua päivitetty 19.12.2018

Liikenteen työllisyydestä tarkastellaan lähemmin merenkulun työllistävyyttä. Merimiesammateissa tehdyt henkilötyövuodet kuvaavat merityön työvoimapolittiista merkitystä. Kesä- ja joulukuun tilannetta vertaamalla saadaan käsitys myös kesäliikenteen suuruudesta ja merkityksestä työllistäjänä. Yhdistämällä tieto merimiesammateissa tehtyihin henkilötyövuosiin voidaan päätellä, minkä tyyppisiä työsuhteita alalla suositaan.

Merimiesammateissa työskentelevien määrä

Tallenna data: Excel | Kuva

Merimiesammateissa työskentelevien miesten määrä on 2000-luvulla vähentynyt 17 %. Naisten kohdalla vähennystä on 25 %.

Lähde: Trafi

Henkilövuodet merimiesammateissa

Tallenna data: Excel | Kuva

Merimiesten henkilötyövuosien määrä on vähentynyt samassa suhteessa kuin ammateissa työskentelevien määrä.

Lähde: Trafi

Merimiesten määrä aluksilla kesällä ja talvella

Tallenna data: Excel | Kuva

Talvisin seilaavien määrä on vähentynyt 22 %, kun kesäisin työllistyvien määrä on 2000-luvulla vähentynyt 19 %.

Lähde: Trafi

» Analyysi

Vaikuttaa, että merimieselinkeino ei enää työllistä yhtä hyvin kuin 2000-luvun alussa. Kokonaisuutena merimiesammateissa työskentelevien määrä on vähentynyt 17 %, mutta naisten osalta peräti 25 %.

Kymmenessä vuodessa ei ola nähtävissä merkittävää muutosta henkilöiden lukumäärän ja tehdyn työn suhteessa.

Talvisin seilaavien määrä on vähentynyt 21 %, kun kesäisin työllistyvien määrä on 2000-luvulla vähentynyt 15 %. Valtaosan kesäisestä liikenteen lisäyksestä talveen verrattuna voidaan olettaa olevan matkusta-alusliikennettä.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos