Liikenteen työllisyys ja arvonlisäys

Sivua päivitetty 19.12.2018

Liikenteen kansantaloudellista merkitystä tarkastellaan tässä liikenteen ja televiestinnän osalta sekä eräiden liikennettä eri tavoin tukevien ja palvelevien toimialojen kautta. Tunnuslukuina seurataan työllisten määrä sekä perushintaista nettoarvonlisäystä. Se tarkoittaa yritysten kansantalouteen tuottamaa arvonlisää, josta on vähennetty verot ja pääoman poistot. Tunnusluvut on valittu Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidosta.

Liikenteen ja televiestinnän työlliset

Tallenna data: Excel | Kuva

Maa-, vesi- ja ilmaliikenne työllistävät yhteensä 96 900 henkilöä ja televiestintä 12 500 henkilöä. Työpaikkojen määrä näillä toimialoilla on ollut vuoden 2008 jälkeen laskussa.

Lähde: Tilastokeskus

Liikenteen ja televiestinnän perushintainen nettoarvonlisäys käypään hintaan, osuus taloustoiminnasta

Tallenna data: Excel | Kuva

Maa-, vesi- ja ilmaliikenteen yritystoiminnan osuus Suomen kansantalouden nettotuotoksesta on 3,3 %

Lähde: Tilastokeskus

Liikennettä palvelevien toimialojen työlliset

Tallenna data: Excel | Kuva

Liikennettä palvelevat toimialat työllistävät yhteensä 140 300 henkilöä. Työllisten määrä on lievässä kasvussa.

Lähde: Tilastokeskus

Liikennettä palvelevien toimialojen perusarvoisen nettoarvonlisäyksen osuus taloudesta

Tallenna data: Excel | Kuva

Näiden toimialojen osuus Suomen kansantalouden nettotuotoksesta on noin 5,6 %.

Lähde: Tilastokeskus

» Analyysi

Liikenteen ja sitä tukevat toimialat työllistävät noin 10 % Suomen kaikista työllisistä. Näille toimialoille on 2000-luvulla tullut keskimäärin 1 300 uutta työpaikkaa. Vuosina 2013-2016 työpaikkojen määrä ei kuitenkaan ole kasvanut.

Liikenteen ja etenkin televiestinnän  osuus kansantalouden tuotoksesta on pienentynyt 2000-luvun alun huippuvuosista selvästi. Liikennettä tukevilla toimialoilla on sen sijaan näkynyt kasvua. Kaikkiaan liikenteen ja sitä tukevien toimialojen osuus Suomen kansantaloudesta oli vuonna 2016 noin 10 %.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos