Liikenteen yritystoiminta kansantaloudessa

Sivua päivitetty 19.12.2018

Liikenteen ja sitä palvelevat toimialat ovat merkityksellinen osa kansantaloutta. Liikenne- ja viestintäpalvelujen tuottaminen, liikenneinfrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito työllistävät ja ovat osa kansantalouden kokonaistarjontaa. Liikenteeseen liittyvät lisäksi kulkuneuvojen valmistus, autojen myynti-, huolto- ja korjaustoiminta sekä varastointi ja muu liikennettä palveleva toiminta.

Yhteenveto

Liikenteen ja sitä tukevat toimialat työllistävät noin 10 % Suomen kaikista työllisistä, ja osuus Suomen kansantaloudesta on  noin 10 %. Näillä toimialoilla työllisyyden nettolisäys on 2000-luvulla ollut 2 265 työpaikkaa vuodessa. Tällä on koko maan työllisyyteen suuri vaikutus, koska kaikkien työpaikkojen määrä on 2000-luvulla kasvanut vain 190 työllisellä vuosittain. Liikenteen ja etenkin televiestinnän  osuus kansantalouden tuotoksesta on sen sijaan pienentynyt 2000-luvun alun huippuvuosista selvästi.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos