Väylät

Sivua päivitetty 21.3.2019

Liikennevirasto vastaa valtion teistä, rautateistä ja hallinnoimistaan vesiväylistä. Kunnat vastaavat kaduista, raitioteistä ja metroverkosta. Satamat ovat kuntien liikelaitosten tai yhtiöiden vastuulla, ja lentokentistä vastaa valtion kokonaan omistama osakeyhtiö Finavia. Väyläverkkoa ylläpidetään ja kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kesken.  Väylänpidon lähtökohtana on turvallinen ja logistisia tarpeita vastaava väyläverkosto. Väyliä käsitellään tässä muutaman keskeisen palvelutasotekijän kautta. Seurannan kohteina ovat väylien määrä, välityskyky ja kunto.

Yhteenveto

Kauppamerenkulun väylien kunto ja välityskyky ovat parantuneet ja siten osaltaan mahdollistaneet suuremmat aluskoot ja lastit. Vesiväylänpidossa otetaan huomioon niin kauppamerenkulun kuin muunkin vesiliikenteen tarpeet. Toiminnan pääpaino on kuitenkin väylästön ylläpidossa. Rataverkon välityskyky on myös kehittynyt myönteiseen suuntaan, sillä sekä nopeustaso että kantavuus ovat parantuneet. Rataverkon nopeusrajoitusten kuljetustaloudellinen vaikutus on nykyisessä suuruusluokassaan valtakunnallisesti suhteellisen vähäinen, koska se rajoittuu vähäliikenteisten rataosien nopeuksiin eikä esimerkiksi akselipainoihin. Tieliikenteessä vähäliikenteisen tieverkon kunnon suurin merkitys kohdistuu toistaiseksi metsäteollisuuden puunhankinnan kustannuksiin ja -mahdollisuuksiin.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos