Liikennejärjestelmän palvelukyky elinkeinoelämän kannalta

Sivua päivitetty 26.2.2019

Liikennevirasto seuraa elinkeinoelämän tyytyväisyyttä liikennejärjestelmään joka toinen vuosi tehtävällä kyselytutkimuksella. Tutkimuksen tuloksena saadaan tietoa mikä merkitys kuljetuksiin, liikenneväyliin ja liikenneverkkoihin liittyvillä eri tekijöillä on elinkeinoelämälle ja kuinka tyytyväinen elinkeinoelämä on näihin tekijöihin.

Kansainvälisessä ympäristössä Suomen logistiikan laatua on arvioitava hieman laajemmasta näkökulmasta.Logistics Performance Index on maailmanlaajuinen logistiikan arviointi, jossa mitataan ja vertaillaan eri valtioiden logistista suoriutumista sadoille logistiikka-alan ammattilaisille suunnatulla kyselytutkimuksella. Mittarin on kehittänyt Turun kauppakorkeakoulu Maailmanpankin kanssa.

Elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetuksiin liittyviin toimintoihin Suomessa

Tallenna data: Excel | Kuva

Yritysten tyytyväisyys yleisesti kuljetustoimintoihin kasvoi vuonna 2017. Tyytyväisyys rataverkkoon heikentyi hieman, mutta kehitys on ollut hyvin tasaista vuodesta 2011.

Lähde: Liikennevirasto, Elinkeinoelämän asiakastutkimus

Logistics Performance Index, arvio Suomen logistiikan laadusta

Tallenna data: Excel | Kuva

Kansainvälisesti arvioiden Suomen logistiikan laatu on hyvällä tasolla.

Lähde: Logistics Performance Index

» Analyysi

Suomen elinkeinoelämän asiatutkimuksen perusteella yritykset ovat kokonaisuutena tyytyväisiä kuljetusten toimivuuteen ja turvallisuuteen. Muut kuin kuljetusyritykset ovat aiempaa tyytyväisempiä kuljetuksiin liittyviin toimintoihin. Merkittävissä määrin tie- ja rautatiekuljetuksia käyttävät tai tarjoavat suhtautuvat verkoston osien toimivuuteen kuitenkin aiempaa kriittisemmin. Tyytymättömyys on lisääntynyt mm. kuljetusten kustannustehokkuuteen. Kauppamerenkulun toimijoilla tyytyväisyys on puolestaan parantunut mm. kuljetusten ympärivuotisuuteen ja aikataulujen pitävyyteen.  Kuljetuksissa tärkeimmiksi tekijöiksi koetaan turvallisuus, kustannustehokkuus, täsmällisyys ja ennakoitavuus sekä kuljetusolosuhteet. Suomen logistiikkaosaaminen ja logistinen kilpailukyky ovat kansainvälisesti korkealla tasolla ja kehityksen suunta on ollut edelleen hyvä. Liikennehallinnon näkökulmasta kiinnostavinta tässä indeksissä on arvosana Suomen liikenneinfrastruktuurin laadusta, joka on vuoden 2014 notkahduksen jälkeen palannut hyvälle tasolle.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos