Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään

Sivua päivitetty 25.11.2015

Liikennevirasto seuraa kansalaisten tyytyväisyyttä liikennejärjestelmään joka toinen vuosi toistettavalla kyselytutkimuksella. Ensimmäinen tutkimus tehtiin vuonna 2011.  Kyselytutkimuksesta saadaan tietoa matka- ja kuljetusketjujen palvelutasosta sekä liikennejärjestelmästä kokonaisuutena.

Yleistyytyväisyys matkojen toimivuuteen ja turvallisuuteen

Tallenna data: Excel | Kuva

Kansalaiset ovat tyytyväisiä kaikkiin matkoihin. Tyytyväisyys on parantunut pääkaupunkiseudulla ja eräillä muilla kaupunkiseuduilla. Koko maassa tyytyväisyys on hieman alentunut.

Lähde: Liikennevirasto, Kansalaisten asiakastutkimus

Tyytyväisyys työ- ja opiskelumatkoihin

Tallenna data: Excel | Kuva

Tyytyväisyys työ- ja opiskelumatkoihin on parantunut pääkaupunkiseudulla selvästi sekä jonkin verran muilla suurilla kaupunkiseuduilla.

Lähde: Liikennevirasto, Kansalaisten asiakastutkimus

Tyytyväisyys oman asuinseudun työ- ja opiskelumatkoihin

Tallenna data: Excel | Kuva

Tyytyväisyys oman asuinseudun työ- ja opiskelumatkojen palvelutasoon on kasvanut hieman kaikilla osa-alueilla. Suurin tyytyväisyys on matka-ajan ennakoitavuudessa. Eniten tyytymättömyyttä on kulkutavan valinnan mahdollisuuksiin.

Lähde: Liikennevirasto, Kansalaisten asiakastutkimus

Tyytyväisyys pitkien työ- ja opiskelumatkojen palvelutasoon

Tallenna data: Excel | Kuva

Tyytyväisyys pitkien työ- ja opiskelumatkojen palvelutasoon on parantunut kauttaaltaan. Matka-ajan ennakoitavuus saa kansalaisilta parhaat arviot. Eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa kulkutavan valinnan mahdollisuus.

Lähde: Liikennevirasto, Kansalaisten asiakastutkimus

» Analyysi

Yleisesti työ- tai opiskelumatkoja tekevät henkilöt ovat hyvin tyytyväisiä matkojen liikenneolosuhteisiin, eikä alueiden välillä ole suuria eroja. Tyytyväisyys on keskimäärin hieman kasvanut. Kulkutavan valinnan suhteen kansalaiset arvostavat pääkaupunkiseudun ja muiden suurten kaupunkiseutujen hyviä joukkoliikennemahdollisuuksia. Asukasluvultaan pienemmillä alueilla joukkoliikennetarjonnan vähäisyys aiheuttaa tyytymättömyyttä.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Trafi, Ilmatieteen laitos