Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään

Sivua päivitetty 28.10.2017

Liikennevirasto seuraa kansalaisten tyytyväisyyttä liikennejärjestelmään joka toinen vuosi toistettavalla kyselytutkimuksella. Ensimmäinen tutkimus tehtiin vuonna 2011.  Kyselytutkimuksesta saadaan tietoa matka- ja kuljetusketjujen palvelutasosta sekä liikennejärjestelmästä kokonaisuutena.

Yleistyytyväisyys matkojen toimivuuteen ja turvallisuuteen

Tallenna data: Excel | Kuva

Tyytyväisyys on pysynyt samalla tasolla kuin aiempina vuosina. Alueryhmien väliset erot ovat melko pieniä. Tyytyväisyys on edelleen kasvanut pääkaupunkiseudulla ja laskenut pääkaupunkiseutua ympäröivällä muulla Uudenmaan tai Riihimäen seudulla sekä pienimmillä kaupunkiseuduilla.

Lähde: Liikennevirasto, Kansalaisten asiakastutkimus

Tyytyväisyys työ- ja opiskelumatkoihin

Tallenna data: Excel | Kuva

Tyytyväisyys on keskimäärin laskenut hieman edellisten vuosien tasosta. Kaikilla alueilla tyytyväisyys on laskenut vuoden 2015 tasosta. Pääkaupunkiseudulla on palauduttu vuoden 2013 tasoon.

Lähde: Liikennevirasto, Kansalaisten asiakastutkimus

Tyytyväisyys oman asuinseudun työ- ja opiskelumatkoihin

Tallenna data: Excel | Kuva

Tyytymättömimpiä omalla asuinseudulla tehdyillä työ- ja opiskelumatkoilla ollaan eri kulkutapojen yhteentoimivuuteen, jota arvioitiin ensimmäistä kertaa. Tyytyväisimpiä oltiin matka-ajan ennakoitavuuteen.

Lähde: Liikennevirasto, Kansalaisten asiakastutkimus

Tyytyväisyys pitkien työ- ja opiskelumatkojen palvelutasoon

Tallenna data: Excel | Kuva

Pitkien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen ennakoitavuuteen ja matkojen sujuvuuteen oltiin hieman vähemmän tyytyväisiä kuin omalla asuinseudulla tehtyjen matkojen vastaaviin osa-alueisiin.

Lähde: Liikennevirasto, Kansalaisten asiakastutkimus

» Analyysi

Tyytyväisyydessä matkojen toimivuuteen ja turvallisuuteen yleisesti ei ole tapahtunut merkittävää muutosta aiempiin vuosiin nähden. Arvion antaneista vastaajista reilu 70 % on erittäin tai melko tyytyväisiä matkojen toimivuuteen ja turvallisuuteen yleisesti.

 

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos