Tyytyväisyys

Sivua päivitetty 26.2.2019

Palvelutason arvioinnissa on viime kädessä tärkeintä se, kuinka kansalaiset ja elinkeinoelämä kokevat liikennejärjestelmän palveluiden määrän ja laadun. Kokemusta mitataan kyselytutkimuksin, joita määräajoin toistamalla saadaan tietoa tyytyväisyyden muutoksista. Liikenneviraston teettää kansalaisille, elinkeinoelämlle ja sidosryhmille suunnattuja asiakastutkimuksia. Tutkimuksista laajimpia ovat liikennejärjestelmää koskeva kysely kansalaisille sekä elinkeinoelämän asiakastutkimus, joiden tuloksia esitetään tyytyväisyden indikaattoreina. Elinkeinoelämän tyytyväisyyden indikaattorissa on lisäksi tuloksia kansanvälisestä logistiikan palvelutason seurannasta.

Yhteenveto

Yleisesti työ- tai opiskelumatkoja tekevät henkilöt ovat melko tyytyväisiä matkojen liikenneolosuhteisiin, eikä alueiden välillä ole suuria eroja. Kulkutavan valinnan suhteen kansalaiset arvostavat pääkaupunkiseudun ja muiden suurten kaupunkiseutujen hyviä joukkoliikennemahdollisuuksia. Asukasluvultaan pienemmillä alueilla joukkoliikennetarjonnan vähäisyys aiheuttaa tyytymättömyyttä. Yritykset ovat kokonaisuutena tyytyväisiä kuljetusten toimivuuteen ja turvallisuuteen. Kansainvälisesti arvioiden Suomen logistiikan palvelutaso on vuonna 2014 selvästi heikentynyt aiempiin arvioihin nähden.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos