Tieliikenne maanteillä

Sivua päivitetty 2.10.2018

Tieliikenteen sujuvuudesta, matka-ajoista ja niiden ennakoitavuudesta ei toistaiseksi ole valtakunnallisia tilastotunnuslukuja. Tieliikenteen olosuhteiden seurantaa tehdään enemmän operatiivista liikenteen hallintaa ja tilannekuvaa palvelemaan. Tässä indikaattorissa seurataan tieliikenteen määrän ja keskinopeuksien kehitystä, joilla molemmilla on kytkentöjä tieliikenteen palvelutasoon.

Keskimääräinen vuorokausiliikenne valta-, kanta- ja seututeillä

Tallenna data: Excel | Kuva

Tieliikenteen määrä valtateillä on kasvanut 1990-luvun puolivälistä lähtien keskimäärin 2,2 % vuodessa. Kantateillä kasvu on ollut 1,9 % vuodessa ja seututeillä 2,0 % vuodessa.

Lähde: Liikennevirasto

Tieliikenteen keskinopeus LAM-pisteillä

Tallenna data: Excel | Kuva

Henkilö- ja pakettiautojen keskinopeus on noin 97 km/h, kuorma-autojen noin 84 km/ ja linja-autojen noin 93 km/h. Nopeudet on mitattu sellaisilla liikenteen automaattisilla mittausasemilla, jossa on pysyvä 100 km/h nopeusrajoitus.

Lähde: Liikennevirasto

» Analyysi

Tieliikenteen määrä maanteillä on kasvanut 1990-luvun alun lamavuosien jälkeen valtateillä yli 40 % ja kanta- ja seututeillä yli 30 %. Tieliikenteen nopeuksissa ei ole viimeisen 20 vuoden aikana tapahtunut olennaisia muutoksia. Joskin voidaan havaita, että talouskehityksellä on jonkin verran vaikutusta paitsi liikenteen määrään myös tieliikenteen nopeuksiin.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos