Tiekuljetusten kustannustehokkuus

Sivua päivitetty 21.11.2018

Tiekuljetusten tehokkuuden indikaattorina on kuorma-autojen käytön tehokkuus. Kuljetusyrittäjälle kalustoon sidotun pääoman tehokas hyödyntäminen on itsestään selvä taloudellinen tavoite.  Liikennepolitiikan näkökulmasta kuorma-autojen käytön tehokkuuden kasvu on tavoiteltavaa eritoten logististen kustannusten alentamiseksi ja tieliikenteen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Kuorma-autojen kuormausaste

Tallenna data: Excel | Kuva

Suomen tiekuljetusten kuormausaste (kuorma/kantavuus) oli 67 % vuonna 2017.

Lähde: Tilastokeskus

Kuorma-autojen kuormatilan täyttöaste

Tallenna data: Excel | Kuva

Suomen tiekuljetusten kuormatilan täyttöaste on ollut tasaisesti noin 95 %.

Lähde: Tilastokeskus

Suomen tiekuljetusten suorite tyhjänä ja kuormattuna

Tallenna data: Excel | Kuva

Suomen tiekuljetusten suoritteesta 79 % ajetaan kuormattuna ja 21 % tyhjänä.

Lähde: Tilastokeskus

» Analyysi

Tiekuljetuksissa kuorma-autojen kapasiteetti on koko tarkasteluajan käytetty tehokkaasti. Keskimäärin kuormatila on rajoittava tekijä, koska se käytetään täysin kuormausasteen jatkuvasti pienentyessä. Korkean kuormaus- ja täyttöasteen kuljetusten (kuten maa-ainekset ja tukkipuu) osuus on vähentynyt ja kuljetettavana on entistä enemmän tilaa vieviä mutta kevyempiä tavaroita. Yrityksillä on vahvat ja välittömät taloudelliset kannustimet kuljetuskaluston tehokkaaseen hyödyntämiseen. Kalusto pyritään pitämään mahdollisimman paljon liikkeellä ja tyhjänä ajoa vältetään. Tässäkin suhteessa tiekuljetuksissa on ilmeisesti saavutettu kohtalaisen vakaa tehokkuuden taso, joka hieman vaihtelee vuosien välillä, muttei olennaisesti kehity parempaan eikä heikompaan suuntaan.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos