Liikkumisen hinta

Sivua päivitetty 10.4.2018

Yleisesti on tavoiteltavaa, että kansalaisten käytössä on kohtuuhintaisia liikkumisvaihtoehtoja ja että liikkumisen kustannus ei ole kohtuuton osuus kotitalouksien menoista. Liikkumisen ja eri kulkutapojen hinnalla on vaikutus kulkutavan ja reitin valintaan; mahdollisesti myös matkatuotokseen ja matkojen suuntautumiseen.  Tässä indikaattorissa seurataan Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin sisältyvien liikenteen hintojen kehitystä.

Tieliikenteen polttoaineiden keskihintoja

Tallenna data: Excel | Kuva

Dieselpolttoaineen keskihinta nousi 9 % vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. Bensiinin keskihinta nousii 6 % (95E) ja 5 % (98E). Hinnat kääntyivät kasvuun.

Lähde: Tilastokeskus

Pitkien juna- ja linja-automatkojen keskihinnat

Tallenna data: Excel | Kuva

Vuoteen 2002 verraten juna- ja linja-automatkojen keskihinnat ovat nousseet yli 50 %.

Lähde: Tilastokeskus

30 päivän matkakortin keskihinta pääkaupunkiseudulla

Tallenna data: Excel | Kuva

Kuukausilipun keskihinta pääkaupunkiseudulla nousi vuonna 2017 noin 4 % edellisestä vuodesta.

Lähde: Tilastokeskus

Eräiden liikenteen kulutushyödykkeiden hintakehitys

Tallenna data: Excel | Kuva

Taksi- ja linja-autoliikenteen hinnat ovat nousseet tasaisesti polttoaineiden hinnanvaihtelusta huolimatta.

Lähde: Tilastokeskus

» Analyysi

Liikkumisen hinnat ovat nousseet yleistä hintakehitystä nopeammin koko 2000-luvun ajan. Polttoaineiden hinnat nousivat hieman juna- ja bussilippujen hintoja nopeammin ennen vuotta 2015. Polttoaineiden hinnat seuraavat markkinoiden kehitystä, kun taas joukkoliikenteen lipunhintoja muutetaan kustannustason ja kysynnän muutokset huomioon ottaen.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos