Junaliikenteen täsmällisyys

Sivua päivitetty 28.3.2019

Junaliikenteen täsmällisyyttä mitataan vertaamalla junien todellisia saapumisaikoja määräasemalla aikataulun mukaisiin saapumisaikoihin. Henkilökaukoliikenteessä tavoite on, että vähintään 90 % junista saapuisi määräasemalle korkeintaan 5 minuuttia myöhässä. Taajamajunaliikenteessä myöhästymisen raja on 3 minuuttia ja täsmällisyystavoite 97,5 %. HSL:n ostamassa liikenteessä myöhästymisen raja 2:29 minuuttia ja täsmällisyystavoite 92,8 %. Tavarajunilla tavoite on, että vähintään 90 % junista tulisi perille korkeintaan 30 minuuttia myöhässä.  Rautatieliikenteen täsmällisyyteen vaikuttavat tyypillisesti (1) liikennöitsijän toiminta, (2) viranomaisen toiminta sekä (3) ulkoiset tekijät.

Henkilökaukoliikenteen täsmällisyys

Tallenna data: Excel | Kuva

Vuonna 2018 henkilökaukoliikenteen täsmällisyys oli 78,9 %, kun tavoite on 90 %.

Lähde: VR Group

Lähiliikenteen täsmällisyys

Tallenna data: Excel | Kuva

Vuonna 2017 lähiliikenteen täsmällisyys oli 94,4 %, kun tavoite on 97,5 %.

Lähde: Liikennevirasto, VR Group

Tavarajunien täsmällisyys

Tallenna data: Excel | Kuva

Vuonna 2017 tavarajunien täsmällisyys oli (ennakkotiedon mukaan) 91,9 %, kun tavoite on 90 %.

Lähde: VR Group

» Analyysi

Suomessa rautatieliikenteen täsmällisyyden heikoin vuosi oli 2010, jolloin useiden leutojen talvien jälkeen tullut ankarampi talvi johti lukuisiin ongelmiin junaliikenteessä. Tämän jälkeen kehitys on (mm. korjaavien toimenpiteiden takia) ollut myönteinen. Radanpito (kuten rakennustyöt, turvalaiteviat, sähköviat) aiheuttaa myöhästymisistä noin 35–40 prosenttia. Henkilöliikenteen myöhästymisistä yleensä noin kolmasosa johtuu radanpitäjästä, kolmasosa liikennöitsijästä ja kolmasosa ulkopuolisista syistä kuten säästä.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos