Täsmällisyys, hinta ja kustannukset

Sivua päivitetty 28.3.2019

Matkojen ja kuljetusten palvelutasoa käsitellään tässä muutaman keskeisen palvelutasotekijän kautta. Seurannan kohteina ovat tie- ja junaliikenteen täsmällisyys, matkojen hinnat sekä eri kuljetusmuotojen kustannustehokkuus. Liikennejärjestelmän palvelutason kehityksestä kertovat myös kansalaisten ja elinkeinoelämän kokemukset, joita seurataan Tyytyväisyys -teeman alla.

Yhteenveto

Tieliikenteessä käyttäjämäärät kasvavat, mutta nopeustasossa ei ole tapahtunut muutoksia. Rautatieliikenteen täsmällisyys on viime vuosina jäänyt selvästi tavoitteista sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Heikoin vuosi oli 2010, jonka jälkeen kehitys on ollut myönteinen. Liikkumisen hinnat ovat nousseet yleistä hintakehitystä nopeammin koko 2000-luvun. Polttoaineiden hinnoissa on ollut suurempaa vaihtelua, kun taas juna-, bussi- ja taksimatkojen hinnat ovat nousseet tasaisesti. Kauppamerenkulun kustannustehokkuus on parantunut selvästi viime vuosina. Aluskoon kasvu on tehty mahdolliseksi kauppamerenkulun väyliä syventämällä. Rautatiekuljetusten kustannustehokkuus on kehittynyt myönteiseen suuntaan muun muassa 25 tonnin verkon ja sähköistyksen laajenemisen ansiosta. Tiekuljetuksissa on saavutettu kohtalaisen vakaa tehokkuuden taso, joka ei olennaisesti kehity parempaan eikä heikompaan suuntaan.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos