Ulkomaan tavaraliikenne

Sivua päivitetty 5.5.2017

Suomen ulkomaankaupan kuljetusten kokonaisvolyymi on vaihdellut 100 milj. tonnin molemmin puolin viimeisen viiden vuoden aikana. Ulkomaankaupan keskeisiä toimialoja ovat kemian- ja energiateollisuus, metsä- ja metalliteollisuus, sekä tukku- ja vähittäiskauppa ja näille palveluja tuottava logistiikka- ja kuljetusala. Ulkomaankaupan kilpailukykyyn on kuljetuksilla ja logistiikalla kokonaisuudessaan merkittävä vaikutus.

Suomen ulkomaankaupan tuontikuljetukset

Tallenna data: Excel | Kuva

Tuontikuljetusten kokonaismäärä vähentyi merkittävästi vuonna 2009 talouden taantuman seurauksena. Sen jälkeen tuontikuljetukset ovat kuitenkin osittain elpyneet.

Lähde: Tulli

Suomen ulkomaankaupan vientikuljetukset

Tallenna data: Excel | Kuva

Vientikuljetusten osalta vuoden 2009 pudotus oli vähäisempi. Kokonaismäärä on myös jo palautunut vuoden 2008 tasolle.

Lähde: Tulli

» Analyysi

Ulkomaankaupan viennistä noin 90 % ja tuonnista noin 80 % kuljetetaan meritse johtuen maantieteellisistä, kuljetustaloudellisista ja ympäristöllisistä syistä. Rautatiekuljetuksilla on tuonnissa noin 10 % osuus ja vastaavasti maantiekuljetuksilla on viennissä hieman alle 10 % osuus. Eri kuljetusmuotojen osuudet ovat pysyneet likimain samansuuruisina. Meriliikenteen osuus tuontikuljetuksissa on kuitenkin viime vuosina kasvanut lähes 80 %:iin.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos