Suomalaisten liikkumistavat

Sivua päivitetty 10.4.2018

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus HLT antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta ja liikkumisen taustoista sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista. Viimeisin tutkimusaineisto on koottu vuonna 2016 yli 30 000 suomalaisen vastauksista.

Suomalaisten liikkumisen tunnuslukuja

Tallenna data: Excel | Kuva

Suomalaiset liikkuvat keskimäärin 41 km vuorokaudessa. Matkan keskipituus on 15 km. Matkoihin kuluu aikaa 73 minuuttia vuorokaudessa, keskimäärin 27 minuuttia matkaa kohden.

Lähde: Liikennevirasto

Matkaluku matkan tarkoituksen mukaan

Tallenna data: Excel | Kuva

Suurin osa matkoista on ostos- ja asiointimatkoja sekä vapaa-ajan matkoja. Ero kokonaismatkaluvuissa selittyy muuttuneilla tutkimusmenetelmillä vuonna 2016.

Lähde: Liikennevirasto

Kulkutapojen osuudet kotimaan matkoista

Tallenna data: Excel | Kuva

Henkilöauton kulkutapaosuus matkoista on kasvanut ja kevyen liikenteen pienentynyt.

Lähde: Liikennevirasto

Kulkumuotojen osuus kotimaan matkasuoritteesta

Tallenna data: Excel | Kuva

Julkisen liikenteen osuus matkasuoritteesta on pienentynyt, ja henkilöauton osuus vastaavasti kasvanut.

Lähde: Liikennevirasto

» Analyysi

Suomalaisten päivittäinen matkamäärä pysyy samalla tasolla, mutta matkojen pituus ja nopeus hieman kasvavat. Joukkoliikenteen osuus suoritteesta on hieman kasvanut. Matkan tarkoitus on aiempaa useammin vapaa-aikaan liittyvä, kun työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen määrä vähenee. Tätä selittää muun muassa ikärakenteen muutos.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos