Suomalaisten liikkumistavat

Sivua päivitetty 23.11.2015

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus HLT antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta ja liikkumisen taustoista sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista. Viimeisin tutkimusaineisto on koottu haastattelemalla vuosina 2010 – 2011 puhelimitse yli 12 000 suomalaista.

Suomalaisten liikkumisen tunnuslukuja

Tallenna data: Excel | Kuva

Suomalaiset liikkuvat keskimäärin 41 km vuorokaudessa. Matkan keskipituus on 14 km. Matkoihin kuluu aikaa 66 minuuttia vuorokaudessa, keskimäärin 23 minuuttia matkaa kohden.

Lähde: Liikennevirasto

Matkaluku matkan tarkoituksen mukaan

Tallenna data: Excel | Kuva

Suurin osa matkoista on ostos- ja asiointimatkoja, joiden osuus on kasvanut. Työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen määrä on vastaavasti vähentynyt.

Lähde: Liikennevirasto

Kulkutapojen osuudet kotimaan matkoista

Tallenna data: Excel | Kuva

Henkilöauton kulkutapaosuus matkoista on kasvanut ja kevyen liikenteen pienentynyt.

Lähde: Liikennevirasto

Kulkumuotojen osuus kotimaan matkasuoritteesta

Tallenna data: Excel | Kuva

Julkisen liikenteen osuus matkasuoritteesta on kasvanut, ja henkilöauton osuus vastaavasti pienentynyt.

Lähde: Liikennevirasto

» Analyysi

Suomalaisten päivittäinen matkamäärä pysyy samalla tasolla, mutta matkojen pituus ja nopeus hieman kasvavat. Joukkoliikenteen osuus suoritteesta on hieman kasvanut. Matkan tarkoitus on aiempaa useammin vapaa-aikaan liittyvä, kun työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen määrä vähenee. Tätä selittää muun muassa ikärakenteen muutos.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Trafi, Ilmatieteen laitos